— Vi har haft exceptionella siffror under 2015 och 2016. Decembernoteringen är den högsta sedan 2011, säger Swedbanks makroekonom Nicole Bångstad.

Fakta: Toppnotering i PMI

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin steg från 57,3 i november till 60,1 i december ..

Fakta: Toppnotering i PMI

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin steg från 57,3 i november till 60,1 i december förra året. Tre av fem delindex nådde i december över 60. Det är första gången sedan 2011 som indexet klättrar över 60. Delindexet för sysselsättningen steg med över 2 indexenheter till 57,5, det högsta utfallet på fem år. Delindex för produktion steg med hela 4,5 indexenheter till 65,0. Källa: Swedbank och Silf.

Varje månad skickar Swedbank tillsammans med inköpschefsorganisationen Silf ut enkäter till ungefär 200 företag med frågor om bland annat nivån på deras orderingångar, planerad produktion och sysselsättningsbehov. Svaren från de olika företagen inom tillverkningsindustrin vägs sedan samman för att ge det totala inköpschefsindexet, PMI. När indexet når över 50 indikerar det på tillväxt i den svenska industrin. I december landade indexet på rekordhöga 60,1.

— Man ska vara försiktig med att tillskriva enskilda månadsnoteringar för mycket, men det visar ändå på att den svenska ekonomin är stark och att högkonjunkturen kommer hålla i sig framöver, säger Swedbanks makroekonom Nicole Bångstad.

Husqvarna positiva

För företaget Husqvarna har 2016 varit ett bra år försäljningsmässigt med ökad produktion framförallt i deras brittiska fabriker. Göran Rudén, vice president för sourcing på Husqvarna AB är positiv över att svensk industri går framåt men uttrycker viss oro att inköpschefsindexet är lite väl tilltaget.

— Vi har haft en god utveckling på Husqvarna och räknar med fortsatt bra försäljning 2017, men vi ligger inte riktigt på den nivån som PMI:et visar. Det är väldigt högt.

Sysselsättningen ökar

Att inköpschefsindexet nådde sin högsta nivå på fem år beror på att tre av fem delindex nådde över 60-strecket. Där var dragloket produktionen som landade på 65 indexenheter i decembermätningen. Ökningen i PMI:et förklaras av bland annat en fortsatt hög sysselsättning i svensk industri och tjänstesektor.

— Arbetslösheten har fortsatt sjunka medan sysselsättningen ökar. Sedan har exportföretagen fått en skjuts av gynnsamma räntor och växelkurs, säger Nicole Bångstad, makroekonom på Swedbank.

Kan ha nått kulmen

Men det finns en risk att den positiva utvecklingen i ekonomin kan vara på väg att vända.

— Sysselsättningsökningen riskerar att stanna av på grund av en tudelad arbetsmarknads där nyanlända har svårt att komma in, säger Swedbanks makroekonom Nicole Bångstad. Vi ser också ökande matchningsproblem i flera branscher, som i till exempel byggsektorn.