KRAMER verkar totalt ovetande om vad kultur ger tillbaka till vårt samhälle i form av välmående, socialt engagemang, historieförankring, meningsfull fritid, etcetera.

Jag skulle kunna fortsätta rada upp oändligt fler goda effekter av ett gott kulturutbud.

Att stat, region och kommun är med och finansierar är för mig inte bara en självklarhet utan en nödvändighet för att människor ska må bra, trivas och utvecklas.

Det innebär också många arbetstillfällen och en attraktivitet för människor att bo och verka i vårt län.

En skattefinansierad kultur borgar för mångfald och hög kvalitet i kulturutbudet. Jag är övertygad om att operor, hemslöjdskonsulenter och flöjtlektioner behövs!

Mari Lindahl (L)

Ledamot i nämnden för Arbetsmarknad Näringsliv och Attraktivitet

Region Jönköpings Län

SVAR DIREKT

Annons

OM MAN tolkar min krönika som att jag skulle vara motståndare till kultur så har man missat poängen. Bara för att man inte anser att något ska finansieras av skattemedel betyder det inte att man är motståndare till aktiviteten eller fenomenet i sig.

Jag är personligen en stor vän av ett rikt kulturliv. Min kritik riktar sig mot att det offentliga lägger miljardbelopp på kultur varje år, på bekostnad av resurser till välfärdens kärna och medborgarens egenmakt.

ATT JUST skattefinansierad kultur borgar för mångfald är dessutom ett påstående utan grund. Vad säger att mångfalden hade varit sämre om människor fått behålla mer av sina pengar och avgjort själva vilken kultur de skulle lägga sina pengar på?

Pengarna tillhör i första hand den som har tjänat ihop dem. Mångfalden av kulturintressen är enorm och preferenserna för vilken kultur som är att föredra är vitt skilt i samhället.

Därför är det en bättre, och en mer liberal väg, att låta människor behålla mer pengar i plånboken och på så sätt själva avgöra vilken kultur vi vill konsumera.

Det borde åtminstone vara åsikten hos de politiker som kallar sig liberaler och menar sig värna människans valfrihet och egenmakt.

Lucas Kramer

Ledarkrönikör

LÄS MER: Offentlig kultur urholkar statens kärnuppgifter