Det har blivit ett tjatigt mantra.

Som bevis anförs att utrikes födda utgör en stor del av de sysselsatta, särskilt i vissa yrken.

Att det skulle bli problem om alla invandrare plötsligt av någon underlig anledning skulle försvinna från sina arbeten är självklart, men säger inget om huruvida det är nödvändigt med invandring för att upprätthålla välfärden.

Siffrorna säger mer om underdimensionering av vissa utbildningar och att utlandsfödda utgör en stor del av befolkningen idag.

Vad debattörerna inte nämner är att ”hålet” skulle bli ännu större i efterfrågan av välfärd.

Och det är ju nettoeffekten på välfärden som är intressant. SCB säger att sysselsättningsgraden i mars i åldrarna 25-54 år var 89,9 % för inrikes födda medan den var 70,0 % för folkbokförda utrikes födda.

Lönenivåerna är också mycket lägre för invandrare i genomsnitt.

Detta påverkar skattebidraget från gruppen.

Förutom vanlig välfärdkonsumtion går stora öronmärkta resurser till den här gruppens behov.

Annons

Ytterligare invandring för att lösa välfärdsbrist är därmed oförnuftigt. Det innebär ökad välfärdskonsumtion och framtida kostnader och blir en kedjebrevseffekt.

Dessutom kommer inom kort många tjänster att försvinna till följd av digitalisering och automatisering (Stiftelsen för strategisk forskning 2014).

Byggbranschen upplever arbetskraftsbrist. Men det är oförnuftigt att klara av toppar av arbetskraftsbrist med invandring i en cyklisk bransch som byggbranschen. Det skapar arbetslöshet i lågkonjunktur.

I och för sig kommer byggbranschen inte att vara cyklisk så länge invandringen tillåts vara hög. För det är invandringen som driver på behovet av bostäder.

Därför finns brist på viss arbetskraft, främst kompetenta arbetsledare och ingenjörer. Med Rylners och Tengmers resonemang ska man lösa det genom invandring.

Det ger en kedjebrevseffekt, eftersom ökad invandring med låg träffsäkerhet skapar ett stort behov av bostäder. SD förespråkar en begränsad arbetskraftsinvandring av den arbetskraft vi verkligen saknar i Sverige.

Man måste skilja på de goda insatser som invandrade individer gör och systemeffekter av invandringspolitik. Liberalernas invandringspolitik kan inte stärka Sverige, tvärtom.

Ekonomi är viktigt, men det finns även många andra saker att väga in.

Man måste bl.a. väga in både att det är positivt att hjälpa människor att undkomma förföljelse och att det är negativt när vår svenska kultur och identitet försvagas.

De avvägningar som måste göras är mycket svåra.

Sverige gynnas inte av det ointresse som finns hos ledande politiker för konsekvenser, glättiga appeller för invandring eller av att diskussionsklimatet i de här frågorna är synnerligen uselt.

Staffan Eklöf (SD)