LEDARSIDAN är förbannad för att Göteborgs-Posten har gjort en intervju med mig och inte tillräckligt mycket hetsat mot att jag är kommunist. Nu handlade intervjun framförallt om min VM-satsning.

Utan att bekymra sig om att argumentera för det avfärdar ledarsidan mig och kommunismen som odemokratisk, när vi kommunister alltid kämpat för verklig folkmakt - att demokratin ska gälla även på arbetsplatser och över företagen.

Att ett samhälle ska byggas utefter folkflertalets behov och att en välplanerad ekonomi är bättre för såväl människorna som miljön.

ATT DET HAR begåtts många övergrepp i kommunismens namn är sant. Inte minst har de demokratiska fri- och rättigheterna ofta trampats på.

Nu kan man invända att kommunismen är äldre än både ryska och kinesiska revolutionen och att ingen av dessa länder direkt är några demokratiska mönsterstater efter att kapitalismen återupprättats i både Ryssland och Kina sedan över två årtionden.

För att förstå dessa länder, både när de försökte bygga socialism och när de återupprättat kapitalism, så är det nog nödvändigt att förstå länderna som sådana och inte komma dragandes med förenklade antikommunistiska rallarsvingar.

VI HAR FÖRSÖKT dra de nödvändiga lärdomarna av arbetarrörelsens och socialismens historia, utan att som andra partier kompromissa bort våra principer och grundvärderingar.

Enligt ledarsidan är det något fruktansvärt att protestera mot att pengar styr människors idrottsutövande och att HM använder barnarbete och dumpar rättigheter för sina arbetare i utlandet.

Annons

Hur man kan få det till att jag föraktar sporten är en gåta, men uppenbarligen har ledarskribenten inte orkat läsa Göteborgs-Postens artikel till slutet, där jag förklarar min kärlek till löpningen.

För att jag står fast vid mina åsikter om arbetarrättigheter, solidaritet och rättvisa tycker ledarsidan att jag ska löpa medialt gatlopp.

Vem är det som är odemokratisk egentligen?

Mikael Ekvall

SVAR DIREKT

DET ÄR uppmuntrande att Ekvall själv tillstår kommunismens många brott mot mänskligheten samt människors demokratiska fri- och rättigheter.

Men om det i kommunismens namn har skett övergrepp som dessa, varför kan kommunismen inte avfärdas som odemokratisk?

På medgivandet att kommunismen trampat på demokratiska fri- och rättigheter följer ju att den per definition är odemokratisk.

Det naturliga sambandet verkar Ekvall förbise.

Den som, likt Ekvall, står fast vid kommunismens principer och grundvärderingar går inte att betrakta som annat än odemokratisk, hur många lärdomar man än försökt dra av historien.

Varje ideologi som är beredd att döda, trakassera, förfölja och förtrycka folk såväl i det egna landet som i andra länder kan omöjligen betraktas som demokratisk. Det gäller även dess anhängare.

GÄLLANDE de två länder som Ekvall nämner som exempel, Kina och Ryssland, är det inte faktumet att länderna har återupprättat kapitalismen som gör att de inte är demokratiska mönsterstater.

Skälet till att de två inte är några goda exempel på demokrati har enbart att göra med att länderna saknar demokrati. I stället styr auktoritära, diktatoriska regimer, varav Kina är en kommunistisk enpartistat.

Ekvalls parti vill förbjuda företag och påtvinga människor den "nödvändiga" socialismen. Det är en totalitär vision.

Kommunismen hyser ingen rättvisa, bara förtryck.

Ledarredaktionen