Den gångna mandatperioden har präglats av en hel del turbulens, och under hösten väntar av allt att döma nya tuffa förhandlingar om vilka partier eller block som ska styra Jönköpings kommun.

Under den gångna mandatperioden har kommunen styrts av en allians i minoritet och Sverigedemokraterna har haft en avgörande roll. Mycket tyder på att svårigheterna att styra kommer att fortsätta.

En sak är tydlig: Sverigedemokraterna får fortsatt en stark position som vågmästare, även om partiet inte avancerar med lika många procentenheter lokalt i kommunvalet som i riksdagsvalet.

Alliansen går framåt något och kan kanske fortsätta sitt gemensamma arbete. Enligt det preliminära valresultatet tappar Moderaterna visserligen fyra mandat, men Kristdemokraterna gör däremot ett riktigt bra val och har fått ytterligare fyra mandat. Även Centerpartiet går framåt, och får ett mandat mer, medan Liberalerna ligger kvar på samma nivå.

– Jag är ändå ganska nöjd, har Peter Jutterström tidigare sagt till JP, och lyft fram KD:s framgångar.

S backar rejält

Andreas Sturesson (KD) framhåller att det fortfarande är Alliansen som är huvudalternativet:

– Sedan när vi har fått alla siffrorna får vi se. Men vi i alliansen ska träffas i veckan.

Socialdemokraterna är sett till antal mandat valets stora förlorare i kommunvalet. De rödgröna tappar totalt sett mest.

Kommundemokraterna, med flera toppnamn inom politiken, klarar dock inte gränsen för att ta sig in i kommunfullmäktige.

Annons

Preliminär mandatfördelning – Jönköping

Moderaterna

Antal mandat 14

- 3 mandat

Centerpartiet

Antal mandat 7

+ 1

..

Preliminär mandatfördelning – Jönköping

Moderaterna

Antal mandat 14

- 3 mandat

Centerpartiet

Antal mandat 7

+ 1

Liberalerna

Antal mandat 4

-

Kristdemokraterna

Antal mandat 14

+ 4

Socialdemokraterna

Antal mandat 23

- 3

Vänsterpartiet

Antal mandat 5

+ 1

Miljöpartiet

Antal mandat 4

- 2

Sverigedemokraterna

Antal mandat 10

+ 2

Valdeltagandet uppgick till 83,9 procent, vilket är en ökning med 0,9 procentenheter.

Fotnot: I en tidigare version var den uppgivna mandatfördelningen en annan. Stadskontoret skickade ut en rättelse. De nya siffrorna är korrekta.

Källa: Stadskontorets utredningsenhet.

Val