Det planeras för mellan 200 och 250 bostadsrätter och hyresrätter på området Vårdaren 8. Dessa ska alltså byggas av Riksbyggen som nu har köpt cirka 10.000 kvadratmeter mark av Bostadsbyggen AB. Det bolaget ägs till hälften av Riksbyggen och till hälften av Region Jönköpings län.

– Sju intressenter lämnade in bud och de kontaktades av konsultföretaget som skötte affären. Ägarna har en hembudsklausul och Riksbyggen valde att matcha det högsta budet, säger Bengt Törnqvist som är vd för Bostadsbyggen i Jönköping AB.

Marknaden anses därmed ha satt ett aktuellt marknadspris på fastigheten. Någon summa eller vilka de andra intressenterna var vill han inte uppge med hänvisning till att de andra bolagen begärt sekretess.

Stor affär

För Bostadsbyggen AB är det en stor affär och det bolaget behåller en del av marken, cirka 3 500 kvadratmeter. Där ska bolaget bygga mindre lägenheter som är tänkta som studentlägenheter, enligt önskemål från Region Jönköpings län. Det behövs eftersom en läkarutbildning ska starta nästa vår.

Men det är oklart när byggnation kan komma igång. Kommunen ska enligt Bengt Törnqvist ha gett positiva förhandsbesked, men det kan ta tid att få fram en detaljplan för området.

Bidrar till tillväxt

En del uttjänta byggnader ska också rivas på området för att ge plats för de nya huskropparna som kan bli rejält höga.

I ett pressmeddelande säger Tommy Prissberg, marknadsområdeschef för Riksbyggen, att Jönköping är en expansiv ort och att Riksbyggen som långsiktig samhällsutvecklare vill vara med och bidra till kommunens tillväxt.

Annons

– Det finns tydliga ambitioner att Rosenlund ska växa och det ligger helt i linje med Riksbyggens planer för Jönköping, säger Tommy Prissberg.