Läsarnas reaktioner lät inte vänta på sig efter att Jönköpings-Posten publicerat artiklar om hur Länstrafiken måste ta till åtgärder för att komma till rätta med sitt underskott, som väntas landa på 25 miljoner kronor i år.

LÄS MER: Hon vill ha fler busslinjer

Politikerna tycker

Inga besparingsåtgärder är klubbade, men bland alternativen finns både indragningar av bussturer och prishöjningar. Erik Hugander (MP), ledamot i regionens nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, säger att han är beredd att höja skatten för att komma till rätta med underskottet. Men Rune Backlund (C), ordförande i regionens nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, håller inte med:

— Från alliansens sida är vårt mål att hålla en oförändrad skatt. Det är möjligt att Miljöpartiet tänker föreslå höjd skatt men det är inte vår ambition, säger han.

Annons

— När vi lägger de ekonomiska ramarna får vi titta på hur det ser ut. Men grunden för kollektivtrafik är att det finns ett tillräckligt stort resandeunderlag, det är vare sig ekonomiskt eller miljömässigt hållbart om det åker två passagerare per tur.

LÄS MER: Arbetar för att fler ska ta bussen

Många tyckte till

Från läsarhåll är reaktionerna många. Någon undrar hur ekvationen går ihop då ju även parkeringsplatser blivit dyrare på många ställen: ”...dyrare buss och dyrare parkeringar. Vilken skit!”

Flera ifrågasätter hur regionens skattemedel fördelas:

”Blöder? Det är väl till den här typen av samhällsservice skattepengarna ska gå?”

”Är inte kollektivtrafiken en del av välfärden? En verksamhet som inte alltid kan gå med vinst”.

”Kollektivtrafiken är en ren samhällsservice och ska därför inte vara vinstdrivande”.

Något konkret beslut är alltså ännu inte fattat, besparingsåtgärderna diskuteras just nu och de första åtgärderna beräknas träda i kraft till hösten.

LÄS MER: Inte dyrt att åka buss