Det är högst osäkert om den politiska ledningens budgetförslag för 2016 kommer att gå igenom i regionfullmäktige på tisdag. Inget parti uppger sig vara villigt att samarbeta med Sverigedemokraterna och relationen mellan Alliansen och de övriga oppositionspartierna är minst sagt frostig.

Fakta: Mandatfördelningen i regionen

Den politiska ledningen i Region Jönköpings län består av Moderaterna, Kristdemokraterna, ..

Fakta: Mandatfördelningen i regionen

Den politiska ledningen i Region Jönköpings län består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, och Folkpartiet. Dessa partier styr i minoritet med 35 av 81 mandat i regionfullmäktige. Så här ser mandatfördelningen ut parti för parti:

* Centerpartiet: 7

* Folkpartiet: 3

* Kristdemokraterna: 10

* Miljöpartiet: 4

* Moderaterna: 15

* Socialdemokraterna: 29

* Sverigedemokraterna: 9

* Vänsterpartiet: 4

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville bordlägga Alliansens budgetförslag i regionstyrelsen förra veckan för vidare samtal, men fick inte gehör för detta. Sverigedemokraterna lade ner sin röst.

Regionrådet Marcus Eskdahl (S) uppger att han fortfarande är villig att samtala över blockgränsen. En knäckfråga är vårdvalet inom ögonsjukvården som de rödgröna partierna vill avveckla.

— Det här har kostat 30 miljoner kronor utöver vad som finns i budget. Den frågan har inte Alliansen varit beredda att diskutera över huvud taget, säger Marcus Eskdahl.

Olika scenarion

Mia Frisk (KD), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen, uppger att Alliansen har försökt att få till stånd uppgörelser över blockgränsen.

— Vi har lyft fram och lyssnat på Socialdemokraterna om vilka frågor som vi skulle kunna enas om. Men vi har inte ens fått svar tillbaka. Det enda de för fram är ultimatumet att skrota vårdvalet i ögonsjukvården, säger hon.

Det finns flera alternativ när beslut ska tas i regionfullmäktige. Ett är att de fyra budgetförslagen ställs mot varandra var för sig. Alliansens, S och MP:s (de har ett gemensamt budgetförslag), V och SD.

Vänsterpartiets linje är att rösta på S och MP:s budgetförslag om deras röstas ner. Det skulle innebära att det blocket blir större än Alliansen. Det andra alternativet, som är mest troligt, är att oppositionspartiernas 138 säryrkanden kommer att brytas ut för beslut.

"SD ska inte avgöra"

I båda fallen har Sverigedemokraterna en maktposition.

— Vi tycker inte att SD ska ha det avgörandet. De demokratiska partierna borde kunna hitta en lösning kring detta. Jag frågar mig vilka Alliansen söker samarbete med. Om det är SD ska man säga det, säger Marcus Eskdahl.

Mia Frisk uppger att inga förhandlingar om budgeten har förts med SD och att det inte heller kommer att ske.

Hur vågar ni gå fram med en budget som antingen kan falla helt eller rivas upp till stora delar?

— Nu vet vi ju inte ännu om budgetarna kommer att tas upp i dess helhet eller om det blir säryrkanden. Men vi i Alliansen går fram med vår budget och de partier som vill stötta den får göra det, säger Mia Frisk.

SD:s val oklart

Samuel Godrén, gruppledare för Sverigedemokraterna i regionen, uppger att hans parti inte tagit ställning till hur de ska rösta om deras eget budgetförslag faller.

— Det troligaste är att vi röstar på det näst bästa budgetförslaget efter vårt eget. Men jag kan inte heller utesluta att lägger ner våra röster, säger han.

Samuel Godrén säger att han helst vill se att varje säryrkande tas upp var för sig.

— Vi är beredda att stötta vissa yrkanden från Alliansen och vissa från de andra partierna, säger han.

Marcus Eskdahl utesluter inte att Socialdemokraterna kommer att begära återremittering av den politiska ledningens budgetförslag för vidare behandling. Mia Frisk uppger i sin tur att detta inte skulle förändra någonting.

Du kan ta del av samtliga budgetförlag i länkarna nedan.