I ett pressmeddelande förklarar vd Per Rodert att en mångårig svag sågverkskonjunktur och fortsatt höga råvarupriser är anledningen till beslutet att påbörja förhandlingar om att lägga ned sågverken.

De åtgärder som vidtagits för att förbättra lönsamheten har inte lyckats. Under flera år har sågverken gått med stora förluster enligt Rodert.

Företagets bedömning är att södra Sverige har för många sågverk. ”För att uppnå en bättre balans mellan produktion och råvarutillgång kommer en fortsatt strukturrationalisering att behövas.”

Per Rodert tror att sågverksindustrin behöver koncentreras till färre enheter för att överleva.

Rörvik Timber har ytterligare fem sågverk som ska fortsätta utvecklas och dit koncentreras nu verksamheten. Han nämner sågverket i Linghem där en utbyggnad pågår.

Det blir Rörvik som tar över de kunder sågverket haft i Sandsjöfors. Under 2015 gjordes investeringar på motsvarande 25 miljoner kronor vid Rörvikssågen

Enligt pressmeddelandet är marknader i Nordafrika och Mellanöstern viktiga för svensk sågverksindustri. Bedömningen är att köpkraften på dessa marknader kommer att vara fortsatt svag.

Vd Per Rodert säger att det är en stor tragik för Sandsjöfors som samhälle när man nu har fattat beslutet att lägga ned sågverket.

Personalen informerades idag vid två-tiden om avvecklingen.

Han vet inte exakt när sågverket startade, men gissar att det har varit verksamhet där sedan någon gång kring femtiotalet.

Av de anställda som nu berörs finns det personal som jobbat på anläggningen i drygt fyrtio år. Majoriteten av de anställda är bosatta i bygden.

— Det är tufft för de anställda och deras familjer och ett misslyckande för oss som ledning som inte klarat att få lönsamhet i verksamheten, säger han.

Sandsjöfors har Moelven AB som är en stor arbetsgivare. Det andra stora företaget var fram tills nu Rörvik Timbers sågverk.

Han säger vidare att det i nuläget inte finns några jobb att erbjuda de som sägs upp på företagets andra enheter. De kommer successivt att sluta under våren. Han uppskattar att avvecklingen tar fyra, fem månader innan sågverket stängs.

Vad som händer med anläggningens inventarier och området kan han inte uttala sig om.

— Vi har i dag koncentrerat oss på att ge de anställda det tråkiga beskedet. Anläggningen har vi inte funderat över än.

Personalen har till största delen haft jobb inom produktionen enligt Rodert. Knappt en handfull tjänstemän berörs också av nedläggningen.