Enligt räddningstjänsten rörde det sig dock bara om matos som hade satt igång larmet.