PROBLEMEN med svarta trafikskolor ökar i hela landet. En av orsakerna enligt en åklagare SVT Nyheter talat med är den ökande mängden nyanlända (26/7).

De svarta körskolorna kan erbjuda undervisning på hemländernas språk och blir därmed mer attraktiva för en nyanländ att välja. Eftersom svarta trafikskolor inte betalar vare sig skatt eller sociala avgifter kan man även anta att de i regel är billigare än sina vita konkurrenter.

Då körkort är ett viktigt steg i att göra sig anställningsbar är det inte heller märkligt att många nyanlända vänder sig till de illegala körskolorna.

DEN SKEVA konkurrenssituationen är redan på väg att slå ut de lagliga körskolorna i Södertälje, där nio av tio personer väljer att köra upp privat. I hela landet är motsvarande andel knappt hälften.

Om utvecklingen fortsätter är det inte omöjligt att fler lagliga trafikskolor möter samma öde som de i Södertälje.

Annons

Att oseriösa aktörer slår undan benen på en hel bransch är ingenting samhället stillatigande kan acceptera.

Men eftersom det har varit i princip riskfritt att driva svarta trafikskolor är det inte konstigt att sektorn har vuxit sig starkare: för att åka fast krävs det att polisen griper "läraren" på bar gärning och att denne saknar tillstånd att handleda sin "elev". Och om någon mot förmodan åker fast blir bötesbeloppet bara några tusen kronor.

Även i det fall du driver en fullt utvecklad illegal körskola är straffet fortfarande bara dagsböter.

FÖRHOPPNINGSVIS kan straffen komma att höjas: i september kommer en man som misstänks ha tjänat miljoner på illegal körundervisning i Åmål, Säffle och Karlskoga att prövas för bland annat grovt bokföringsbrott.

Fälls han kan straffet bli flera års fängelse. Det skulle i så fall leda till att polis och åklagare prioriterar upp brotten.

Men en fällande dom är inte säker och därför borde lagstiftarna redan nu fundera på andra straff som kan försvåra för de svarta körskolorna: indraget körkort för "läraren", framskjutet körkort för "eleven", prick i registret och ännu högre böter är några förslag.

Om antalet svarta körskolor fortsätter att växa finns det även en risk för att privat övningskörning förbjuds helt, vilket är fallet i till exempel Danmark.

Det vore olyckligt eftersom privat undervisning, så som det är tänkt att fungera, är ett bra alternativ för den som inte har råd med eller vill komplettera de vita trafikskolornas ofta dyra körlektioner.