FÖR MÅNGA människor är bilen ett måste i vardagen.

Bilen är det ultimata redskapet för att upprätthålla sin självständighet, oavsett om man bor i tätort eller glesbygd. Det är inte minst sant för många äldre.

Efter att augusti månad inletts med en trafikolycka i Uppland och en i södra Stockholm där två äldre bilförare varit inblandade har dock frågan om trafiksäkerheten i denna grupp aktualiserats.

Är det för många äldre som får behålla sitt körkort?

2015 ÅTERKALLADE Transportstyrelsen 8 294 körkort på grund av medicinska skäl eller avsaknad av kompletterande läkarintyg.

Enligt myndighetens chefsläkare Lars Englund är dagens system inte bra. Tiotusentals människor blir olämpliga varje år, och doktorerna vill inte hålla i yxan.

I det fall att personen inte självmant avhåller sig från bilkörning faller det på läkare att anmäla om en person inte är lämplig som bilförare.

Den plikten borde skärpas.

ETT ANNAT förslag för att öka säkerheten är att personer med körkort över en viss ålder ska genomgå obligatoriska läkarundersökningar.

Annons

Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har tidigare ställt sig positivt till en sådan kontroll.

I övriga Norden och de flesta europeiska länder är en kontroll obligatorisk från 70 eller 75 års ålder. Det låter sig dock inte göras med rådande personalläge inom vården.

Faktum är att Sverige, utan läkarkontroll, är det trafiksäkraste landet i Europa.

Under 2016 omkom totalt 270 personer i trafiken enligt myndigheten Trafikanalys. Var tredje - 89 stycken - var äldre än 65 år.

Men det är inte samma sak som att de kör sämre. Personer över 65 har mer erfarenhet, lägre riskbenägenhet och lägre snitthastighet än övriga bilister.

FÖR ATT förhindra olyckor hos nya förare gäller i dag två års prövotid efter godkänt förarprov, där överträdelser inom prövoperioden enklare leder till ett återkallat körkort.

Ett alternativ kan vara att införa ett liknande system för förare över en viss ålder.

Under prövoperioden kan incidenter automatiskt leda till krav på hälsokontroll eller att körkortet enklare blir återkallat.

Med hälsokontroll, hårdare anmälningsplikt och prövoperiod så kan säkerheten i trafiken höjas utan att inskränka för mycket på äldres självständighet.