Det var tidigt på söndagsmorgonen som larmet kom om att den nyopererade kvinnan hade rymt från sjukhuset. Kvinnan hade opererats under fredagen och hade stannat på avdelningen efter detta. Hon hade inte visat någon större oro och hade innan hon rymde inte försökt gå ifrån sin sängplats sedan operationen.

– Att någon rymmer från avdelningen är väldigt ovanligt. Det händer inte alls ofta, säger Niklas Zar, läkarchef på kirurgin i Jönköping.

Sjukhuset har sedan tidigare rutiner att sätta in extravak vid avdelningar där det kan behövas. Detta sker utifrån bedömningar som görs kontinuerligt under dagarna av personalen som arbetar, när de dokumenterar händelseförloppet kring alla patienterna.

– Med just dementa patienter så kan det ibland bli värre efter en operation eller vid sjukdom. När vi ser detta så sätter vi alltid in ett extravak för att se till den dementa patienten. Detta kan vi se genom att patienten är extra orolig till exempel, säger Niklas Zar.

I detta fallet hade patienten inte visat någon större oro och hade inte heller försökt ta sig ur sängen under sin vistelse. Det var därför sjukhuset hade gjort bedömningen att extravak inte behövdes på avdelningen.

Sjukhuset meddelar även att de kommer att fortsätta med de rutiner som redan existerar. De menar att rutinerna är säkra och att detta var ett extremfall.

Annons