Regionfullmäktige sa ja till en ny översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov på tisdagens sammanträde. I detta ingår som en första etapp en tillbyggnad, Hus D1, bredvid huvudkomplexet.

Fakta: Byggnationer på Ryhov

En översiktsplan har tagits fram för Länssjukhuset Ryhov med förslag på om- och tillbyggn..

Fakta: Byggnationer på Ryhov

En översiktsplan har tagits fram för Länssjukhuset Ryhov med förslag på om- och tillbyggnader på 10-15 års sikt. Som första etapp byggs Hus D1, som bland annat ska innehålla en ny akutvårdsavdelning med 48 vårdplatser, två medicinvårdavdelningar samt mammografimottagning. Byggnaden ska bli 34 000 kvadratmeter fördelat på sex våningar.

Byggnationen av Hus D1 beräknas att starta under första kvartalet 2018 för att stå färdigt 2020. Tillbyggnaden bedöms kosta 973 miljoner kronor.

Det har varit bråk om byggplanerna. Meningen var att beslut skulle ha tagits vid förra regionfullmäktige i juni, men Socialdemokraterna och Miljöpartiet fick igenom en återremiss med motiveringen att bygget hastades fram.

Efter att bland annat ha fått igenom att en tydligare dialog ska föras med patient- och brukarföreningar gav även dessa partier klartecken till bygget, liksom Vänsterpartiet.

— Trots våndan har vi landat i att Hus D1 ändå ska förverkligas, sa Annika Nordqvist (MP).

— Jag ser det som värdefullt att det råder en samsyn i det här projektet, sa Malin Wengholm (M), regionstyrelsens ordförande, i sitt inledningsanförande.

Samuel Godrén (SD) yrkade bifall med följande motivering:

— Investeringen kommer i rätt tid. Om några år kan vårt kapital användas i en större region.

"Hushållsekonomi"

Annons

Det rådde alltså enighet att det ska byggas och att det ska tas fram en separat plan för parkeringsfrågan vid Länssjukhuset Ryhov. Men när det gäller finansieringen av Hus D1 går åsikterna isär.

Det borgerliga styret vill fortsätta med egenfinansiering, vilket innebär att man varje år budgeterar med ett överskott för byggnation. Så här har regionen, och före detta landstinget, finansierat nybyggnationer sedan 1980-talet.

Men detta vill Socialdemokraterna frångå gällande byggnationen av Hus D1. Partiet vill istället finansiera Hus D1 med sparade skattemedel från rörelsekapitalförvaltningen.

Region Jönköpings län har 6,8 miljarder kronor i sparat kapital. Socialdemokraterna menar att det finns utrymme att ta av detta.

— Det här är som vanlig hushållsekonomi, har man kapital ska man kunna använda det till investeringar. Alternativet är att ta på driften och det ställer inte vi Socialdemokrater upp på, sa Marcus Eskdahl (S).

— Det finansiella målet är att egenfinansiera på sista raden. Vill du frångå den principen Marcus Eskdahl, sa Rune Backlund (C).

"En farlig väg"

Det politiska styret i regionen beskyller Socialdemokraterna för att vilja nagga på personalens pensionspengar.

— Ska vi ta av sparat kapital för att bygga hus är vi inne på en farlig väg. Detta är medel som vi ska använda för framtida pensioner, sa Torbjörn Eriksson (KD).

Socialdemokraterna hävdar att det är enbart rörelsekapitalförvaltningen man ämnar ta medel ifrån.

— Är det en bank vi ska vara eller ska vi ta ansvar för framtiden, sa Carina Ödebrink (S).

Läs hela livechatten från regionfullmäktige här