Habos Socialdemokrater är tidigt ute med sina nomineringar. En orsak till det är att man vill satsa på en lång inkörningsperiod för de nya namnen med sina skiftande bakgrunder och erfarenheter. Själva valsedeln kommer att omfatta Habo, Mullsjö och Jönköpings kommuner, men partiorganisationerna i varje kommun är med och nominerar egna namn.

— Jag tycker att vi har fått en bra bredd med en tydlig föryngring. Att ingen är över 50 år är lite ovanligt, men det är viktigt med en föryngring i nomineringsprocessen eftersom en av de stora utmaningarna vi har är hitta nya kandidater, säger Marcus Eskdahl, som är regionråd i Jönköpings län.

Patientperspektiv

Målbilden är förstås att få leda regionen under den kommande mandatperioden, vilket inte är fallet i dag då man sitter på 29 av 81 mandat i fullmäktige.

— Detta ska vi nu förbereda våra kandidater för så att de med full kraft ska kunna gå in i regionpolitiken där det behövs en förändring, säger Marcus Eskdahl.

Annons

Han menar att det varit ett allt för stort fokus på privatiseringar som kostat resurser, liksom på vinster i välfärden. S i Habo vill istället lyfta fram behovet av kompetensförsörjning och patientperspektivet inom vården.

— Med våra nomineringar vill vi visa att vi är ett feministiskt och jämställt parti där vi också vill se varannan kvinna i riksdagen.

Svenska modellen

En av de nominerade till regionen är Amela Johansson, enhetschef inom socialförvaltning och ursprungligen från Bosnien.

— För mig har den "svenska modellen" varit viktig. Jag tror att det är tack vare den jag sitter här, säger hon, och framhåller arbete, utbildning, vård och omsorg som grundläggande frågor.

— Mer personal till sjukvården är en viktig fråga för mig, säger Sofia Johansson som jobbar på förlossningsavdelningen på Ryhov.

Till riksdagen har S i Habo nominerat Johanna Haraldsson och Thomas Gustavsson. Till Region Jönköpings län är Amela Johansson, Carina Gröndahl-Sjöö, Kent Bjärkhed, Marcus Eskdahl, Sofia Johansson och Thomas Gustavsson nominerade. Marcus Eskdahl är också nominerad till regionråd.