Redan i förra veckan presenterade S sin skuggbudget. I korthet kan sägas att den innebär mer av det mesta. Finansieringen kommer dels från en skattehöjning på 50 öre, dels från en förväntning om miljontals kronor i statsbidrag.

— Redan i dag verkar det mycket troligt att vi får minst fem miljoner kronor extra att använda i 2018 års budget. Vi kan också förutsätta att vi kommer att få ytterligare tre miljoner inför höstbudgeten i september, säger Kenth Williamsson.

Partikollegan Berry Lilja, som nyligen avtackades för sin tid i kommunstyrelsen, minns förhållandena inom skolan 2011:

Annons

— Då låg Vaggeryds kommun på en mycket dålig placering i landet över hur många som lämnade grundskolan med godkända betyg. Men det lyckades vi förbättra till 2015, då vi låg på 15 plats i landet – något som nu riskeras, när förvaltningen med 5-klöverns budget tvingas spara.

Totalt vill S satsa drygt 6,4 miljoner kronor mer på barn- och utbildningsförvaltningen. Av dessa pengar vill man avsätta 600 000 kronor till barnomsorg på obekväm tid, så kallad nattis – på förskola.

— Det klart att vi ska använda de lokaler som redan finns. Vi vill inte återinföra dagmammorna, säger Berry.

S vill också anslå 600 000 till en tjänst på kommunkansliet, som ska jobba för att alla kommunanställda ska kunna erbjudas heltidstjänster.

5-klöverns satsning, 350 000 kronor på kultur och fritid, vill man öka till 1,1 miljon. Socialförvaltningen som ”rustades upp” redan i 5-klöverns budget får utöver de redan budgeterade drygt fem miljonerna, ytterligare två miljoner.

Vi kan konstatera att S har aktat sig för att omprioritera. Ingen av 5-klöverns satsningar har minskats. Istället är det ökningar över hela linjen. Det kräver också en höjd skatt på ytterligare cirka 700 kronor årligen, utöver 5-klöverns 1 000 kronor.