Agenda 2030 antogs av FN den 25 september 2015. Syftet var att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikhet i världen, att lösa klimatkriser och att främja fred och rättvisa över hela världen.

Samtidigt, konstaterar (S) jobbas det även i Vaggeryds kommun på olika sätt med hållbarhetsfrågor. Det kommer in i kommunens mål för miljöarbetet, utbildningen, hälsa och ett inkluderande samhälle. Men det saknas ett övergripande program, anser man.

Med ett hållbarhetsprogram, som bygger på FN:s globala mål, går det att jobba mer strategiskt och få en större helhetssyn i frågorna. I förslaget ligger även att arbetet, på något sätt, ska vara mätbart.

Förslaget har presenterats av Kenth Williamsson, gruppledare för Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun.