I lördags stängdes servicehuset Jupiter. Tanken är att det ska vara för gott. Verksamheten skulle sedan återupptas 2020 när det nya äldreboendet på Mejeriettomten står klart. Bakgrunden till stängningen var arbetsmiljöproblem. De orsakades dels av lokalernas behov av upprustning, dels av den otrygghet som ett antal personer med missbruksproblem orsakat.

Relaterat: Jupiters matsal stängs på grund av stökiga besökare
Peter Fransson, vice ordförande i socialnämnden har undertecknat S-kravet på Jupiters öppning, tillsammans med oppositionsrådet Kenth Williamsson.
Foto: Gunnar Höglund

”För oss socialdemokrater är Jupiter precis som biblioteket en viktig mötesplats i Skillingaryds centrum. En mötesplats som bidrar till trygghet och där man träffas för att äta och få social samvaro. Jupiter är särskilt viktig för de äldre i området och för personer med psykiska funktionshinder”, skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande och kräver att lunchserveringen öppnar igen och hålls öppen fram tills matsalen på det nya vård- och omsorgsboendet på Gästgivaren (kvartersnamnet) står färdigt.

S förutsätter att förvaltningen ges i uppdrag att föreslå åtgärder av arbetsmiljön som gör det möjligt att öppna lunchserveringen. Det är ett grundläggande arbetsgivaransvar som kommunen ska ta.