Under måndagen presenterade Socialdemokraternas kommunalråd Ilan De Basso och Mona Forsberg partiets kommunprogram för innevarande mandatperiod. I kommunprogrammet står det att man i vissa områden vill utreda om möjligheten till arbetstidsförkortning och ta bort delade turer i äldreomsorgen.

Fakta: Några förslag i programmet

Skolinitiativet: En satsning på utbildning från förskolan till vuxenutbildningen.

Idrottsstrat..

Fakta: Några förslag i programmet

Skolinitiativet: En satsning på utbildning från förskolan till vuxenutbildningen.

Idrottsstrategi: Skapa bättre förutsättningar för kommunens föreningar och klubbar i form av till exempel nya anläggningar.

Bostäder: Socialdemokraterna vill utreda möjligheten att etablera ett kommunalt byggbolag.

– Vi vill testa med sex timmars arbetsdag i omsorgen. Arbetstidsförkortning är en relevant lösning, i dag bränner vi ut medarbetare vilket är kostsamt både för samhället och för människorna, säger Ilan De Basso (S).

Mona Forsberg säger att arbetstidsförkortningen skulle gälla inom all omsorg, så som funktionshinder-, barn- och äldreomsorg.

Annons

– Det skulle också innebära att vi skulle få in fler händer i äldreomsorgen och för att skapa en bra arbetsmiljö, säger Mona Forsberg.

Partiet vill att det här ska sättas i praktiken omgående.

– Samhället tvekar alltid när det gäller kvinnodominerade yrken och det är ett svek när det kommer till jämställdhet, säger Ilan De Basso.

Finns det inte en risk för att övertiden ökar vid en arbetstidsförkortning?

– Vad effekterna kan bli får vi kolla på. Det finns risker med det här och det ska givetvis också ske tillsammans med fackliga organisationer.

Hur det ska finansieras återstår att se när de ska de fram budgeten till hösten. Men i kommunprogrammet står det att skattesatsen ska stå i relation till de behov som finns och ska årligen fastställas i kommunfullmäktige.

– Vi har inte underlag för 2016 vid den här tidpunkten. När vi går in i arbetet i höst har vi siffrorna på plats.

Hur ska ni finansiera era satsningar?

– Precis som jag nämnde tidigare att genom den årliga budgeten som vi lägger fram får se till att lägga konkreta förslag. För säkerhets skull kan man säga att programmet gäller ända fram till 2018. Vi ska lägga konkreta förslag de kommande åren, säger Ilan De Basso.