Jönköpings kommun började få in klagomål från Visingsöborna gällande vattnet i början av förra året.

Tips för bättre dricksvatten

1. Spola vattnet i kranen tills det blir kallt.

2. Rengör silen till kranen. Om den inte är reng..

Tips för bättre dricksvatten

1. Spola vattnet i kranen tills det blir kallt.

2. Rengör silen till kranen. Om den inte är rengjord så kan vattnet lukta eller smaka konstigt.

3. Spola vatten genom kranen en stund på morgonen innan du använder det, så att vattnet som har varit kvar i rören under natten kommer ut.

Källa: Tekniska kontoret

– Vi tog vattenprover och hittade inget ovanligt. Det är jättefina provresultat, biologiskt och kemiskt, säger Roger Rohdin.

Enkäter skickades ut till alla som hade kommunalt vatten på Visingsö. Det visade sig att öborna var mer missnöjda med dricksvattnet än genomsnittet i kommunen. Klagomålen gällde bland annat fastigheter på Rökingevägen.

Det var konstig lukt och smak på vattnet som berodde på för liten omsättning på vattnet, sett till ledningarnas storlek och längd.

Därför skickas en kommunalt anställd person en gång i veckan för att spola runt mer vatten i ledningarna. Normalt sett behöver man inte göra det, men på vissa platser är ledningarna så långa att det inte hinner strömma igenom tillräckligt med vatten för att det inte ska bli "gammalt".

Blir det inte kostsamt att skicka dit en person varje vecka?

– Det blir extra kostnader eftersom det är lite bökigt att komma ut med färja. Men det måste vara samma service där som inne på fastlandet, säger Roger Rhodin.

Det finns särskilda spolposter på vissa platser och efter ett antal minuter är ledningarna genomspolade med nytt vatten.

Vad händer om man inte spolar så ofta?

Annons

– Vattnet blir gammalt, kan man säga. Man måste spola igenom regelbundet och se om det ger effekt.

Har spolningarna gett effekt?

– Jag hoppas det. Det har minskat med klagomål, men inte alla upplever att det har blivit bra.

Han anser att man på det stora hela har fått ordning på vattenproblemet. Framåt hösten skickas nya enkäter ut och då utvärderas åtgärderna.

Även Ingmar Larsson på Visingsöbostäder har fått uppfattningen att det har blivit bättre med vattnet. Han har tidigare hört klagomål från hyresgäster som upplever att dricksvattnet har konstig smak och lukt.

Tomas Bergholm som är chef på Tekniska kontoret konstaterar att dricksvattnet kan användas utan problem.

– Det är inget farligt. Det är otrevligt, men inte farligt och det har vi vetat hela tiden, säger han.

I faktarutan kan du som vattenkonsument läsa Roger Rohdins tre tips för att få ett "godare" vatten.

– Jag är trygg med att vi levererar ett friskt dricksvatten som är hälsosamt att dricka, avslutar Roger Rohdin.

Fotnot: Visingsö har sitt eget vattenverk på den östra sidan av ön, där vatten kommer in från Vättern.