Vissa anställda vägrar fortfarande ställa sig på den segway som kommunen nu har ägt i över tre år, samtidigt som andra gör det med glädje. Den köptes bland annat för att parkeringsvakterna skulle synas bättre på gatorna och på så sätt fungera i förebyggande syfte.

– Det är viktigt att man syns. Vi kan prata om poliseffekten, ser man en polisbil undviker man ju att begå brott, likadant fungerar det med parkeringsvakter, säger Reimer Salero, som är verksamhetschef för parkering på tekniska kontoret i Jönköping.

Annons

Enligt en av de anställda som använder fordonet i sitt arbete är segwayen till stor hjälp i arbetet.

– Det märks helt klart när man kommer i den här, sen om det är bra eller dåligt kan jag inte svara på. Men den har absolut en preventiv verkan, säger Tomas, en av Jönköpings parkeringsvakter som vill vara anonym.

Utöver synligheten underlättar den även för de anställda i transporterna. Ett fulladdat batteri håller normalt i upp till fyra timmar och den kan gå i upp till 20 kilometer i timmen.

– En vanlig arbetsdag, utan segway, kan man promenera allt från en till två och en halv mil. Så det underlättar ju väldigt mycket när man använder den, säger Tomas.

Främst används segwayen i centrala Jönköping för att ta sig mellan parkeringshusen och de stora parkeringsplatserna. För de längre sträckorna är bilen fortfarande det bästa alternativet.