Under oktober i år fanns det totalt 6,3 procent registrerade som öppet arbetslösa eller sökande i ett program med aktivitetsstöd i länet (10 890 personer), vilket är en bättre siffra än oktober förra året då 6,6 procent fanns i den här gruppen.

Arbetslösheten har även minskat hos utrikesfödda, jämfört med oktober förra året: från 24 till 22,9 procent. För gruppen unga arbetslösa är siffrorna nere på 8,5 procent, jämfört med 9,5 procent oktober 2016.

Totalt skrev 770 personer in sig som arbetssökande i länet under oktober i år, jämfört med 860 personer oktober 2016.

Däremot har antalet långtidsarbetslösa personer ökat med 110 personer, det vill säga de som varit arbetslösa i mer än ett år.