Utredningarna, som görs av det externa säkerhetsföretaget 2Secure på uppdrag av kommunen, startades redan i början av maj. Stenman utreds efter att kommunens visselblåsarfunktion mottagit tips om sexism, hot och manipulation. Även missförhållanden kring när Stenman anställde en ny IT-arkitekt samt Stenmans långa ledighet utreds.

Korsås, som avgick som stadsdirektör den 1 juli, utreddes för att personal ska ha fått "ta skit" när arbetsuppgifter som egentligen var Korsås gick fel. Korsås ska även enligt klagomål till kommunens visselblåsarfunktion sällan ha närvarat på jobbet och missat möten.

Annons

Utredningen mot Korsås är sedan tre veckor tillbaka avbruten av kommunens egen visselblåsarfunktion medan utredningen mot Stenman är pausad under sommaren.

Utredningen mot Korsås och Stenman kostade kommunen och skattebetalarna under maj 185,041 kronor och under juni 19,969 kronor. Utredningarna har därmed än så länge kostat kommunen och skattebetalarna totalt 205,010 kronor.

Sammanlagt arbetade den externa utredaren 94 timmar med utredningarna under maj. Under juni arbetade den externa utredaren 10,5 timmar med utredningarna. Detta eftersom utredningen mot Korsås avbröts trots att den nästan var färdig och utredningen mot Stenman pausats.

Timarvodet för den externa utredaren från företaget 2Secure är 1650 kronor i timmen och 800 kronor i timmen under resor. Utöver timarvodet har även milersättning på 40 kronor per mil utgått.