Stadskontorets utredning visar att en arena på Jordbrovallen blir betydligt dyrare än vad som tidigare har sagts.

Under gårdagens presskonferens där Socialdemokraterna och Moderaterna meddelade att det var överens om att gå vidare med Jordbrovallen bekräftade Ilan De Basso (S) att kostnaden för arenan skulle hamna på 175 miljoner kronor. Totalsumman för bygget förväntades hamna på 300-350 miljoner.

Annons

Nu visar dock utredningen att arenan, som ska få plats för 7 000 åskådare, förväntas bli betydligt dyrare. Arenan beräknas kosta 414 miljoner kronor. Kostnaden för träningsplaner och omklädningsrum ska kosta 41 miljoner, och kostnaden för trafikinvesteringar landar på 93 miljoner. Ilan De Basso och Carin Berggren menar att de varit öppna med denna information hela tiden.

I kalkylen har inte eventuella marksaneringar räknats in. I rapporten står det att av vad som hittills framgått kan aktuella massor behållas, men samtidigt varnar man för att området är en före detta soptipp.

Kostnaden för arenan är beräknad enligt 2016 år nivå och i rapporten står det att byggkostnaderna de senaste åren har ökat med 1,6 procent per år.

Kommunen kommer att behöva låna till en stor del av kostnaden.

Driftkostnaden för arenan beräknas bli närmare 30 miljoner om året.

Om detaljplanen vinner laga kraft ska arenan kunna stå klar andra halvåret 2019.