Det är snart återställt på Ryhovsområdet efter översvämningen som inträffade den 26 juli förra året. Ett 40-tal byggnader skadades då uppemot 100 millimeter regn föll under loppet av ett par timmar.

Några fläktar går fortfarande i ett par källare. Habiliteringscentrum som fick evakueras och flytta till Rosenlunds vårdcentral kommer inom ett par veckor att flytta tillbaka till Ryhovsområdet.

Landstinget och Länsförsäkringar har nått en uppgörelse. Den totala kostnaden blir nästan 33 miljoner kronor. Först befarades att kostnaderna skulle uppgå till 50 miljoner kronor.

– Det är oerhört glädjande så klart. Vi har haft bra entreprenörer som har skött saneringen på ett kostnadseffektivt sätt, säger Erik Pålsson, fastighetsdirektör för landstingsfastigheter.

Enligt uppgörelsen står försäkringsbolaget för 25 miljoner kronor. Återstående åtta miljoner kronor består av självrisk och reparationer som inte ingår i försäkringen.

Bestrider ansvar

Erik Pålsson vidhåller att Jönköpings kommun ska stå för självrisken. Han menar att kommunen har medverkat till exploateringen av terrängen ovanför Ryhovsområdet och att dagvattensystemet inte är tillräckligt dimensionerat.

– Ansvarsfrågan ligger kvar. Vi vill pröva den och vi gör det nu via försäkringsbolaget, säger Erik Pålsson.

Jönköpings kommun anser sig inte ha ekonomiskt ansvar för skadorna på Ryhovsområdet.

– Vi bestrider ansvar. Det här beror inte på försumlighet från vår sida, säger Roger Rohlin, VA-chef vid tekniska kontoret.

Kommunen har fått in 19 skadeanmälningar från såväl enskilda villaägare som stora företag som drabbades av sommarens skyfall. Hittills är tre ärenden avslutade.

Upprustar systemet

Roger Rohlin tror att det mesta ska vara avklarat i början av nästa år.

– Det är svårt att spekulera om vad det hela kommer att kosta men visst rör det sig om miljonbelopp när allt är klart, säger han.

Landstinget, kommunen och räddningstjänsten träffas nu regelbundet för att hitta långsiktiga lösningar för att stå bättre rustade nästa gång ett liknande skyfall drar in. En delrapport beräknas vara klar i höst.

Översvämningen kunde ha fått katastrofala följder för Länssjukhuset Ryhov då elförsörjningen var nära att slås ut helt.