De 32 miljoner kronor kommunen nu får i statsbidrag ska enbart användas till att fler lärare och annan personal ska kunna anställas i kommunens lågstadieskolor och fritidshem. Syftet är att lärare ska få mer tid med sina elever och att kvalitén på utbildningarna därmed höjs.

25 miljoner är ämnade till kommunens lågstadieskolor och 6,6 miljoner till fritidshemsverksamheten.

Av Sveriges 290 kommuner fick 285 ta del av de totalt 2,3 miljarder som totalt delas ut i år. Även 401 huvudmän för fristående skolor och Sameskolstyrelsen får ta del av pengarna.

Skolverket har i sina bedömningar prioriterat kommuner och huvudmän som tagit emot en stor del nyanlända elever. Även skolor där det finns ett stort behov av att höja kvalitén och resultaten har prioriterats.

Lågstadiesatsningen har enligt Skolverkets uppföljning än så länge resulterat i runt 4000 nya heltidstjänster i landets lågstadieskolor.