På måndagsförmiddagen besökte närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Huskvarna för att presentera regeringens vårbudget, den sista under den här mandatperioden. Sammanlagt innehåller budgeten, som bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet, reformer på drygt 2,6 miljarder kronor, varav större delen av pengarna ska gå till sjukvården och äldreomsorgen.

Innan Damberg presenterade budgeten för de samlade journalisterna passade han på att göra ett besök på Huskvarna familjecentral.

– Det var kul att höra att man här i Huskvarna jobbar med öppen förskola kopplat till SFI, där inte minst de nyanlända mammorna får möjlighet att snabbare lära sig svenska, säger han.

Regeringen har pekat ut välfärden som ett särskilt prioriterat område. Sedan tidigare var det känt att regeringen skulle satsa 400 miljoner kronor på sjukvården, bland annat i form av satsningar på mobila vårdteam som ska besöka äldre människor i deras hem.

På måndagen stod det klart att regeringen under 2018 satsar sammanlagt 600 miljoner kronor för bättre tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Dessutom satsar regeringen 350 miljoner kronor för stärkt trygghet för äldre. Planen är att pengarna till exempel ska användas till mobila trygghetslarm och applikationer i surfplattor och mobiltelefoner, som ska fungera som stöd.

– Vi vet att många äldre vill bo kvar hemma, men behöver hjälp och stöd, och kanske känner viss oro när man lever hemma. Och då kan tekniska hjälpmedel, till exempel ett trygghetslarm, vara någonting som gör att man känner sig trygg och kan bo kvar hemma längre, säger Mikael Damberg.

Annons

"Behöver mer pengar"

Totalt 200 miljoner kronor, av de 600 miljoner kronor som satsas på sjukvården, ska gå till landstingen så att de ska kunna anställa och behålla vårdpersonal med bristkompetens som närmar sig pensionsåldern.

Regeringen satsar totalt 400 miljoner kronor på kortare köer i vården i sommar, varav 14,1 miljoner går till Jönköpings län. Pengarna ska användas till bland annat personalförstärkning och mobila team för att klara personalsituationen.

– Hälso- och sjukvården behöver mer pengar, både för att korta köerna men också för att jobba med personalen. Från den här regeringens sida har vi bestämt oss för att tryggare välfärd är en väldigt viktig prioritering för oss, och det kan vi leverera nu, både genom pengar direkt till länet – över 21 miljoner kronor får länet i år – men också till trygghetsfrågor för äldre, säger Mikael Damberg.

Marcus Eskdahl (S), regionråd i Region Jönköpings län, närvarade vid pressträffen.

– Vi har i dag brist på personal, och i det korta perspektivet behöver vi extra resurser för att klara sommarsituationen, säger han.

Vid sidan av nämnda satsningar får polisen ytterligare 200 miljoner kronor, tullen får 79 miljoner kronor och insatser i svenska (SFI) får 60 miljoner kronor. 100 miljoner kronor satsas på kommunala sommarjobb för unga.

Pengar till vårdpersonal: 200 miljoner kronor (mkr)

Kortare köer i vården i sommar: 400..

Pengar till vårdpersonal: 200 miljoner kronor (mkr)

Kortare köer i vården i sommar: 400 mkr

Ökad kvalité i äldreomsorgen: 350 mkr

Stöd till produktion av biogas: 270 mkr

Ny utrustning till polisen: 200 mkr

Ensamkommandes boende: 200 mkr

Stöd till investeringar i solceller: 170 mkr

Information och utbildning mot sextrakasserier: 125 mkr

Fler kommunala sommarjobb för unga: 100 mkr

Ökad byggbonus m.m: 110 mkr

Ny utrustning till tullen m.m: 79 mkr

Insatser för ungas fritid: 70 mkr

Lässatsning i förskolan: 50 mkr

Insatser i svenska (SFI): 60 mkr

Övriga insatser för fler jobb: 81 mkr

Stöd till kvinno- och tjejjourer: 50 mkr

Elfordonspremie för elutombordsmotorer: 45 mkr

Övriga välfärdssatsningar: 120 mkr

Källa: Regeringen