Av kultur- och fritidsnämndens budget på 252 miljoner kronor gick omkring 26 miljoner kronor till föreningar under 2016, kulturföreningar borträknat.

Fakta: Så såg föreningsstödet ut 2016

Omkring 26 miljoner kronor betalades ut till föreningar, kulturföreningar borträknade, under 20..

Fakta: Så såg föreningsstödet ut 2016

Omkring 26 miljoner kronor betalades ut till föreningar, kulturföreningar borträknade, under 2016.

Av dessa 26 miljoner kronor gick omkring 8,2 till aktivitetsbidrag. Det vill säga det stöd en förening får per deltagare och tillfälle. Av omkring 315 föreningar som fick verksamhetsbidrag var 175 idrottsföreningar.

Omkring 4 miljoner betalades ut i investeringsbidrag, omkring 85 procent av de som fick investeringsbidrag var idrottsföreningar.

I driftsbidrag för lokal och anläggning betalades omkring åtta miljoner kronor ut under 2016, en stor del är idrottsföreningar men även många andra föreningar får driftsbidrag. Exempel på idrottsföreningar som får driftstöd är IKHP, Hallby SOK, Egna Hems BK och Tabergsdalens Tennisklubb

Aktivitetsbidraget, tidigare kallat verksamhetsbidrag, låg på totalt omkring 8,2 miljoner kronor under fjolåret. Av de föreningar som beviljades aktivitetsbidrag är 55 procent idrottsföreningar, även andra föreningar som scoutföreningar omfattas av stödet.

Oförändrat stöd

Genom aktivitetsbidrag får föreningarna ersättning per deltagare och tillfälle. För 7-9 åringar ligger stödet på 2,50 kronor per deltagare och för 10-25 åringar samt ledare ligger stödet på 7,50 kronor.

Ersättning per person har varit oförändrad de senaste tio åren.

— Bidragsbudgeten i sin helhet behöver boostas upp rejält. Det ideella föreningslivet gör en oerhörd samhällsinsats för många. Det måste till bättre förutsättningar, säger Maria Carlsson, handläggare för bland annat idrottsföreningars bidrag på kultur- och fritidsförvaltningen.

Annons

De föreningar som beviljas aktivitetsbidrag kan även söka andra bidrag, exempelvis driftsbidrag för sina lokaler och anläggningar, bidrag för större investeringar och för kompetensutveckling av ungdomsledare. Omkring 8 miljoner kronor betalades ut i driftsbidrag och fyra miljoner i investeringsbidrag under 2016.

Större budget

Fakta: De olika bidragen

Ett beviljat aktivitetsbidrag är en förutsättning för att en förening ska kunna söka andra b..

Fakta: De olika bidragen

Ett beviljat aktivitetsbidrag är en förutsättning för att en förening ska kunna söka andra bidrag.

Aktivitetsbidraget betalas ut per deltagare och tillfälle. För 7-9 åringar ligger bidraget på 2,50 kronor per person och för 10-25 åringar samt ledare ligger bidraget på 7,50 kronor per person. Bidraget har legat relativt konstant de senaste tio åren.

Driftsbidrag kan sökas av föreningar som äger en egen lokal eller anläggning eller hyr en lokal på årsbasis.

Ledarutvecklingsbidrag kan sökas för att utveckla och stimulera ideella ledare. Det finns två typer av bidraget, ett riktat till unga ledare och till ungdomsledare generellt.

Investeringsbidrag finns i två varianter, ett för större investeringar över 100 000 kronor och för investeringar från 10 000 kronor upp till 100 000 kronor.

Både de rödgröna och Alliansen vill öka stödet till föreningar med fem miljoner kronor nästa år.

— Föreningarna har inte fått någon uppräkning under lång tid, så vi vill visa uppskattning för allt fantastiskt jobb de gör, säger Peter Jutterström, (M) kommunalråd.

Varför har inte stödet ökat tidigare?

— Det har ju handlat om vad man gjort för prioriteringar i tidigare budgetberedningar, det finns inte outtömligt med pengar, säger han.

Senare beslut

Beskedet innebär att budgeten i så fall kan öka från omkring 26 till 31 miljoner men det beror också på hur politikerna i kultur- och fritidsnämnden fördelar pengarna. Även kulturföreningar i staden är i behov av stöd.

— Nämnden får göra prioriterar där man tror att de gör bäst nytta. Men vi har sagt att stödet riktar sig till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, säger Peter Jutterström (M), kommunalråd.

Fakta: Sponsring till föreningar

Kommunen själva sponsrar inte föreningar eftersom de måste behandla alla lika. De kommunala bol..

Fakta: Sponsring till föreningar

Kommunen själva sponsrar inte föreningar eftersom de måste behandla alla lika. De kommunala bolagen kan däremot sponsra.

Det kommunala bolaget Jönköping Energi lägger omkring en miljon kronor på sponsring och sponsrar drygt 100 föreningar. Det kan handla om att hjälpa dem med el eller att ge ekonomiskt stöd.

Föreningarna måste ansöka årligen och det krävs också en motprestation. Bolaget sponsrar exempelvis HV71, J-Södra, Hovslätts IK och Hallby Handboll. De kan också stötta olika initiativ, som Zlatanera Cup.

Bolagets policy är att fokusera på barn- och ungdomar, det ska gärna vara knutet till hållbar samhällsutveckling, idrott, kultur, samhälle eller miljö. Bolaget har också ett jämställdhetsperspektiv när de beslutar om sponsring och föreningarna eller initiativen ska vara lokalt förankrade.