På forsknings- och utbildningsinstitutet Swerea Swecast i Jönköping står man i startgroparna inför en stor utbildningssatsning - ett sorts snabbspår för dem som vill arbeta inom gjuteribranschen. Initiativet kommer från företagarna själva.

Flera intresserade

Inledningsvis hålls två träffar på gjuterier i Tenhult respektive i Värnamo. 31 personer har via annonsering hos Arbetsförmedlingen anmält intresse för att delta och sammantaget sju företag i regionen.

Annons

— På träffarna så presenterar vi utbildningen och företagen presenterar sig själva, sen gör vi ett studiebesök och sen har alla möjligheten att sitta ner och känna på varandra, berättar Markus Börrisson på Swerea Swecast i Jönköping.

Själva utbildningen drar sedan igång under oktober och kommer att varva teori med praktik. Totalt handlar det om åtta veckor och då ingår även en handledarutbildning för företagens representanter.

Fler branscher

— Den här utbildningen skiljer sig från andra utbildningar eftersom den är industridriven, det finns ett behov som behöver lösas snabbt. Åtta veckor bedömde vi som den minsta tiden för att göra någon anställningsbar, fortsätter Markus Börrisson.

— Jag ser jättestora möjligheter för andra branscher än pressgjuteriindustrin att anamma samma koncept.