På måndagen samlades 400 pedagoger från skolor och förskolor i Habo kommun i Hagabodaskolan idrottshall.

— Vi har en gemensam vision och målbild för en verksamhet med hög kvalitet. I målbilden ingår att bli regionens bästa skolkommun, säger Katarina Ståhlkrantz, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, i sitt inledningstal.

Under tre dagar erbjuds kommunens alla lärare och skolledare föreläsningar och workshops som en del i deras kompetensutveckling.

Annons

— Våra resultat pekar på att vi är på rätt väg. För fortsatt framgång behöver vi fortsätta att ihärdigt fokusera på förbättring med ett kritiskt förhållningssätt kring de insatser som vi utformar, vår undervisning och styrning och ledning. Våra upptaktsdagar ser vi som en möjlighet att lärare får ta del av varandras erfarenheter och lära av varandra, säger Katarina Ståhlkrantz.

Charlotte Sjödahl, vetenskaplig ledare i Habo kommun, redogjorde för de insatser som genomförts under föregående år.

— Vi känner oss nöjda. Vi tror att skickliga lärare ger oss stabilitet och en ökning av våra resultat, säger hon.

Redan ifjol träffades lärare och skolledare från Habos skolor och förskolor för en skräddarsydd kompetensutveckling under tre dagar.

Satsningen upprepas på nytt i år och riktas främst till två utvecklingsområden: matematik och digital kompetens.

Under upptaktsdagarna kommer bland annat Madelen Löwing att föreläsa om elevers förståelse av matematik. Det blir dessutom workshops för lärare som vill lära sig mer om att använda lärplattor i undervisningen.