Habo kommun går mot ett rekordresultat under 2016 och prognosen för ekonomin ser också stabil ut under 2017. På torsdag är det sammanträde i kommunfullmäktige och budgeten för det kommande året ska klubbas igenom. Majoriteten känner sig trygga med sin budget.

— Denna budget är en av de starkaste budgeterna vi har gått fram med i kommunen, säger Hans Jarstig (KD).

Stora utmaningar

Habo är en kommun med hög befolkningstillväxt. Det är i grund och botten positivt för en kommun, men det innebär också stora utmaningar.

Annons

— Det är oerhört positivt att många vill flytta hit, men det ställer krav på oss, säger kommunstyrelsens nya ordförande Gunnar Pettersson (S).

Trots goda siffror finns det orosmoln på himlen. Låneskulden närmar sig 400 miljoner kronor. Kommunens ekonomichef Johan Bokinge, som menar att budgeten är i bra ekonomisk balans, förklarar läget.

— Habo är en kommun som expanderat snabbt, det ställer höga krav på investeringar. Det är därför viktigt att man har ett bra resultat och ett överskott att finansiera investeringar med för att slippa låna upp, säger han.

Målet för en kommun är att ha ett överskott i budgeten. För de allra flesta handlar det om att överskottet ska motsvara två procent av skatter och generella bidrag. Det målet kommer att nås enligt prognosen och i Habos fall handlar det om 12 263 000 kronor. Under enbart hälften av de senaste tio åren har överskottet nått två procent eller mer i kommunen.

— Det kostar att växa. Just nu är räntekostnaderna låga, men vi är medvetna om att det finns en risk med stora lån, säger Gunnar Pettersson.

Fler investeringar

Lån till investeringar förväntas hamna på runt fyra miljoner kronor under 2017. Investeringar kommer bland annat att göras på demensboendet Kärrsgården för 11 miljoner de två närmaste åren, upprustning av friidrottsbanor för närmare en miljon och fler investeringar för Hagabodaskolan.