På torsdagskvällen arrangerade Länsstyrelsen ett samtal på Café Navet på Hovrättstorget. De inbjudna var från olika skikt i samhällen såsom politiker, studenter, volontärer och tjänstepersoner.

Just nu pågår våldspreventiva veckan och FN-kampanjen "Orange the world" med syfte att uppmärksamma och motverka mäns våld mot kvinnor.

— Det här är ett första samtal. Ett startskott på något som kan fortsätta. Det finns ett engagemang och en kraft men alla måste ta ansvar. Men vi måste ta vara på kraften och driva vidare, säger Karin Hermansson, avdelningschef på Länsstyrelsen.

Samtalet inleddes med en presentation av tillförordnade landshövdingen Anneli Wirtén.

Annons

— Övergrepp och tystnadskultur hade inte funnits utan ojämställdhet. Det handlar om makt och maktstrukturer, sa hon och underströk att chefer och ledare, såsom hon, har stort ansvar.

"Helt fantastiskt"

Besökarna i samtalet kom med flera konkreta idéer som kan göras. Bland annat att dokumentera alla berättelser som har kommit fram under #metoo-upproret.

Men det diskuterades också att det finns en risk för en backlash och en motrörelse, något som också poängterades att det redan fanns tendenser till. Att involvera männen och inte glömma männens upplevelser var ett sätt att motverka en backlash.

Samtalet leddes av Karin Hermansson och Frida Ohlsson Sandahl.

— Det känns helt fantastiskt. Man ser att folk knyter kontakter. Jag kommer verkligen att ta med mig engagemanget härifrån, säger Karin Hermansson när samtalet är över.

Bredare samtal

Bland besökarna var det en övervägande majoritet kvinnor något som också poängterades under samtalet.

— Om man tittar på de vi bjudit in så är det personer som jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor och där är ofta kvinnor dominerande, säger

Men vad händer nu?

— Först och främst måste vi smälta det här samtalet och gå hem för att fundera på hur vi kan ta det här vidare. Vi kommer bjuda in till nya samtal men då kanske vi ska titta bredare.