Det bor nu ett trettiotal ensamkommande barn och ungdomar i Mullsjö kommun, en del i familjehem men de flesta på HVB-hem. När de fyller 18 år så tvingas de flytta från HVB-hemmen till Migrationsverkets boenden, oftast i närliggande kommuner men ibland någon annanstans i Sverige. Flyttarna innebär ofta att de asylsökande måste avbryta sina studier och lämna vänner, tryggheten och de miljöer där de hunnit rota sig. Det här vill regeringen nu ändra på.

Tillför mer pengar

Tidigare i år presenterades ett tillfälligt kommunbidrag för att ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen, ska få möjlighet att bo kvar i sin hemkommun. Nu tillför regeringen ytterligare 195 miljoner kronor i år, vilket innebär totalt 390 miljoner kronor, samt 195 miljoner kronor för 2018. För Mullsjö skulle det innebära en summa på runt 450 000 kronor för 2017.

— Det är ett välkommet initiativ att man uppmuntrar kommuner till att inte låta unga personerna bryta upp sina sociala nätverk och att kunna ha kvar allt de byggt upp under åren de varit i Sverige, säger Axel Halje, enhetschef för integration och nyanlända på Mullsjö kommun.

Följer tidigare beslut

Annons

Regeringen säger att det tillfälliga kommunbidraget ska stödja de vistelsekommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar, men det är upp till varje kommun att avgöra hur det tillfälliga bidraget ska användas.

I Mullsjö pågår diskussioner om vad pengarna skulle kunna användas till men något beslut är inte klubbat än.

— Så länge har man följt att valt att följa de tidigare beslut som tagits, att man inte låter 18-åringar bo kvar i kommunen, säger Axel Halje.

Riksdagen ska besluta

Bidraget till kommunerna baseras på hur många ensamkommande barn och unga i kommunen som fyller 18 år mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018, eller är mellan 18 och 20 år och har ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen.

Pengarna kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017, efter att riksdagen beslutat om regeringens förslag till höständringsbudget. Pengarna som föreslagits för 2018 kommer att betalas ut i början av nästa år.