Jönköpings kommun har sedan tidigare gjort satsningar i stadsdelarna Råslätt och Öxnehaga, för att öka integrationen, samverkan och trivseln bland annat. Där är det kommunala bostadsbolaget dominerande och det har gjort det lättare att göra satsningar. Huskvarna Söder har funnits med i de planerna i flera år men det har krävt lite extra planering. Nu är de olika privata fastighetsägarna med på noterna.

Fakta: Projekt Huskvarna Söder

Husqvarna FF äger projektet. I arbetsgruppen finns representanter från Huskvarna Javisst, HFF, F..

Fakta: Projekt Huskvarna Söder

Husqvarna FF äger projektet. I arbetsgruppen finns representanter från Huskvarna Javisst, HFF, Fastighetsägarna och HSB Gambrinus Ab.

Budgeten är på 550 000 kronor, kommunen står för halva summan och fastighetsägarna står för andra halvan.

– Det är viktigt för oss som fastighetsägare att hyresgästerna trivs, säger Mikael Carlson vid HSB Gambrinus.

Trivs de som bor i stadsdelen så blir det också mindre omflyttningar bland hyresgästerna.

Det handlar alltså inte om sedvanligt fastighetsunderhåll utan om att samarbeta kring de mjuka, sociala värdena i bostadsområdet. Därför är även Husqvarna FF med som en part i samarbetet.

– Vi vill vara en viktig aktör för Huskvarna stad. De flesta av våra barn och ungdomar bor i det här området, för oss var det en självklarhet att vara med i projektet, säger Ingvar Ederborn, HFF.

Annons

Konkret kan det handla om att skapa aktiviteter och större grönytor i området, i och med att flera fastighetsägare samarbetar så ökar de möjligheterna.

Två personer kommer att anställas och knyta kontakter i området, förhoppningen är att så många som möjligt ska bli engagerade och komma med idéer.

Kommunalrådet Anna Mårtensson nämner att arbetslösheten är hög i området, upp mot 50 procent av den vuxna befolkningen. Målet är inte att skapa fler jobb utan att öka självförtroendet och gemenskapen, för att människor inte ska hamna utanför samhället.

– Huskvarna Söder har kommit lite på efterkälken. Min önskan är att självbilden ska stärkas och att folk ska stå på kö för att flytta hit. Söder ska bli känt för sin samhörighet, säger Anna Mårtensson (FP).

Aktiviteter för ungdomar

Undersköterskan Marie Nelson har bott på Brunnsgatan i tre år, nu planerar hon att flytta ut på landet och främsta orsaken är att hennes hundar behöver mer utrymme.

– Jag har trivts jättebra i området, säger hon.

Hon säger att det bor många barnfamiljer på Söder, men det finns inte särskilt mycket att göra för barn och ungdomar på fritiden. Detta är något som hon hoppas på kan förändras.

– För ungdomar så skulle det behövas någonting mer, något mer än fotbollsplaner.