Region Jönköpings län har startat More to life-caféer i syfte att förbättra hälsan bland unga vuxna. Pilotprojektet har genomförts under hösten och vintern i två olika grupper.

FAKTA: More to life-caféer

Alla som är 20-29 år i Jönköpings län kan anmäla sitt intresse att delta i More to life-..

FAKTA: More to life-caféer

Alla som är 20-29 år i Jönköpings län kan anmäla sitt intresse att delta i More to life-caféer. Det görs genom att mejla ida-klara.johansson@rjl.se eller smsa 0705-905605. Syftet med modellen är att främja psykisk-, fysisk, social, och existentiell hälsa. Sex gruppträffar med olika teman hålls under lika många veckor. Träffarna som hålls kvällstid är gratis.

Varje grupp har träffats vid sex tillfällen på ett café i Jönköping. Det har varit olika teman varje gång. Metoden bygger mycket på att gruppdeltagarna stöttar varandra.

— Vi vänder oss till personer som vill ha en förändring i sitt liv. Som vill jobba med sig själva och sin hälsa och som kanske behöver redskap för att kunna sätta upp nya mål, säger Therese Rostedt, folkhälsoplanerare i regionen och en av ledarna.

Jessica Sjölin från Huskvarna nappade på projektet via Facebook.

— Vi vill alla få ut mesta möjliga av livet och inte slösa bort det. Jag behövde ta tag i vissa saker som träning och hälsa, säger hon.

Tänka positivt

Jessica, som är konditor, nämner ett konkret mål som har uppnåtts genom gruppträffarna.

— Jag satte upp som mål att inte äta så mycket sötsaker på jobbet. Och det har minskat drastiskt, säger hon.

Rebecka Carstensen från Vaggeryd anmälde sig för att hon tyckte att hon behövde jobba med att stärka sin självkänsla.

Annons

— Jag har ett bra självförtroende, men självkänslan är låg. Går något dåligt så tänker jag mycket på det efteråt, säger hon.

Rebecka tycker att hon har fått med sig några nya "redskap" på vägen.

— Jag har nog blivit bättre på att vända det negativa till något positivt. Att man inte alltid behöver vara bäst och ställa så höga krav på sig själv, säger hon.

Isabelle Mauvais från Jönköping gick också med för att hon behövde stärka självkänslan.

— Jag har generellt ett bra självförtroende men behöver bli mer självsäker. Jag blev nyfiken på det här projektet, det är intressanta teman, säger hon.

"En bra början"

Deltagarna som tidningen träffade uppger att de gillar upplägget med More to life-caféer.

— Det är en bra början även om ingen av oss blir "väldigt bra människor" bara för att vi har deltagit, säger Jessica.

Rebecka uppger att hon har lärt sig att slappna av lite från den stressiga vardagen.

— Jag tar numera en extra promenad varje dag vid lämning och hämtning på förskolan.

Ett nytt More to life-café kommer att hållas i slutet av månaden. Planen är att breddinföra modellen.

— Målet är att få ut det i hela länet. Tanken är att även unga vuxna ska kunna gå in och vara ledare framöver, säger Veronica Ottosson, folkhälsoplanerare i regionen.