LÄS MER: Nu ses skolsäkerheten över

LÄS MER: Skolpersonal utbildas om säkerhet

Skolattacken på Kronan i Trollhättan har påverkat synen på säkerheten i skolan. Den blir ett värsta-scenario som skolorna har att hantera.

— Det blir en ny dimension på säkerheten. Man får inte vara naiv, alla måste vara medvetna om vad som kan hända. Men samtidigt ska man inte skrämma upp elever och personal, säger AnneMarie Grennhag.

Hon menar att det bästa är att utbilda och tänka igenom hur de skulle agera om det värsta skulle inträffa, så att det sitter i ryggmärgen.

Efter problemen med obehöriga som kom och gick inne på skolorna och droger har säkerheten höjts på Jönköpings gymnasieskolor. Entrédörrar har låsts och rutiner för hot och våld har setts över.

Nu står kommunens grundskolor inför ett liknande arbete. Varje skola har upprättat en krisplan och chefer, arbetsledare och städpersonal på tekniska kontoret som är ute på skolorna har utbildats i hur de ska agera om det värsta händer.

— Sammantaget har vi en bra beredskap, säger AnneMarie Grennhag.

Annons

Men hon menar att säkerhetsarbetet behöver vässas. Besöksrutiner på skolorna ska ses över och skolornas arbete med krisplaner och utbildningsinsatser utvecklas.

Det händer att obehöriga kommer in på skolorna.

— Vi behöver diskutera över vilka vi släpper in på våra skolor. Det här arbetet måste göras kontinuerligt, säger AnneMarie Grennhag.

Säkerhetsfrågan aktualiserades på kommunfullmäktiges förra sammanträde. Det var Hans-Lennart Stenqvist (S) som var orolig över läget på gymnasieskolorna och frågade AnneMarie Grennhag om problemen finns även inom grundskolan och vilka åtgärder som i så fall görs.

Enligt AnneMarie Grennhag känner sig eleverna på Jönköpings grundskolor trygga.

— Det är bra att eleverna känner sig trygga, sa Hans-Lennart Stenqvist på sammanträdet.

Men högstadieeleverna på Kronan i Trollhättan var också trygga, sa han och hänvisade till en elevenkät från 2014. Och ett år senare utsattes skolan för den ökända attacken.

— Tryggheten är sannolikt ingen garanti för att något liknande inte händer här, sa Hans-Lennart Stenqvist.

— Vi har i alla fall gnuggat gruset ur ögonen och satt igång arbetet. Det är glädjande så långt.