JP.se berättade på måndagen om Länsstyrelsens del i antirökningskampanjen ”Tobacco Endgame”. På Jönköpings-Postens Facebooksida frågade vi läsarna "Vad tycker du: Rätt eller fel att arbetsgivare ska kunna bestämma om rökförbud under arbetstid?". Många sa sin mening och det höjdes röster både för och emot att förbjuda rökning på arbetstid.

Flera av läsarna som var emot ett förbud menade att det är var och ens eget val om man vill röka eller inte.

”Helt fel! Tycker att jag själv ska ansvara för min hälsa!!!!”, skriver en läsare i kommentarsfältet, medan en annan skriver ”Tycker att det är att klampa in på personligt plan. Om man tar ett bloss på 5 minuter gör väl inte så mycket” – och de får både medhåll och mothugg.

Annons

Några som i stället är för förbud tycker att rökare bör visa hänsyn mot andra: ”Ok. De flesta verkar tycka att det är deras rätt att få röka utan att bry sig om vad patienter och medarbetare anser om saken. Ja, de har ju sin fria vilja att göra som de vill med sina egna kroppar. Men jag som ickerökare har också rätten att få bestämma över min kropp. Jag vill inte tvingas andas in andrahandsrök eller tvingas arbeta med någon som stinker rök. Tycker att det är helt rätt att tvinga fram vanligt bondförnuft och folkvett hos rökarna”, skriver en kvinna.

Ett par uttrycker att det är en god tanke att försöka få folk att sluta röka, men att tvång sällan fungerar;

”Restriktioner och förbud fungerar ytterst sällan. Det är ett bra initiativ att få bort rökningen, men jag anser inte att det är ok att tvinga folk. Förutsatt att ingen annan skadas av det så bör människor få göra vad de vill. I så fall är det bättre att arbetsplatser har ett eget ansvar att fixa rökrutor eller rökområden där icke-rökare inte behöver vara”, skriver en person.

En annan tycker att arbetsgivaren bör hjälpa rökare med avvänjning före rökförbud införs: ”Tycker absolut att man ska kunna sätta rökförbud när man arbetar.... men hade varit bättre att få hjälp med rökavvänjning innan datumet rökförbud sattes…”.

Flera tycker att personer som arbetar inom vården, där de möter patienter, inte bör röka på jobbet: ”Låt folk röka om dom vill men är de läkare och jobbar på sjukhus så tycker jag inte att dom ska få röka när dom ska ta hand om patienter”, skriver en person.

Vissa påpekar att även snus och stark parfym bör förbjudas, medan andra inte tycker att det skadar andras hälsa på samma sätt som rökning.