Det var efter en internkontroll i början på 2015 inom kultur- och fritidsförvaltningen som förskingringen uppdagades och allvarliga brister i kommunens rutiner konstaterades.

En anställd ska ha använt kommunens betalkort och köpt saker till sig själv. Den anställde ska också ha gjort privata körningar med fordon som tillhör kommunen och dessutom ska material ha stulits.

Karin Semberg, som är kultur- och fritidsdirektör, kan inte svara på om stölderna har pågått under en längre tid eller endast under de månader som kontrollen avser.

Den anställde har polisanmälts och jobbar inte kvar i kommunen men händelserna har fått förvaltningen, efter uppmaning från revisionsfirman, att åtgärda ett flertal allvarliga brister.

Annons

— På förekommen anledning har vi nu fått skärpa vissa rutiner. Det handlar bland annat om att allt som handlas med betalkorten ska styrkas med kvitton, säger Karin Semberg.

Fakturor ska i fortsättningen också endast beslutsattesteras av enhetschef och avdelningschef, vilket tidigare inte alltid har gjorts.

För bilarna som används av kultur- och fritidsförvaltningen har inga körjournaler förts alls. Nu införs sådana och dessa ska vara ifyllda på ett sätt så att ansvariga kan kontrollera att bränslefakturorna är rimliga och motsvarar antalet körda mil.

Karin Semberg, som tillträdde sin tjänst i början av 2015, är förvånad över att körjournaler inte har förts.

— Det ska finnas för samliga bilar, säger hon.

Eftersom det också har försvunnit olika slag material måste förvaltningen se till att alla inventeringar görs regelbundet enligt kommunens riktlinjer. Här har personal uppgett att det har varit oklart om till exempel datorer och mobiltelefoner ska tas med på inventeringslistorna eller inte.

Men de förändringar som nu har gjorts och om de nya rutinerna följs tror Karin Semberg att det blir svårt att stjäla från kommunen på det här sättet i fortsättningen.

— Det kan alltid finnas kryphål för den som vill fuska, men nu har vi bra och tydliga rutiner och det är viktigt för att veta vart skattepengarna går.