Moderaterna vill ge förvaltningen, tjänstemännen, full delegationsrätt att bevilja bygglov.

– När det inte beviljas, det är då det ska upp i nämnd hos politikerna. När fritidspolitiker ska sätta sig in i så många frågor som det handlar om med att bevilja bygglov, utan egentlig spetskompetens då vi ska representera allmänheten, blir processen inte lika snabb som om tjänstemännen skötte detta, säger Peter Jutterström.

Han hade meriterad uppbackning på pressträffen. Med sig hade kommunalrådet riksdagsledamöterna Mats Green och Helena Bouveng, samt regionrådet Malin Olsson.

Det andra förslaget handlar om att ge byggherrar möjlighet att driva planprocessen så att förvaltningsresurser kan frigöras.

Moderaterna vill också införa en gräns på handläggningstider till sju veckor istället för lagens tio reglerade handläggningsveckor.

– Vi vill ha ned den till sju för att få riktig stuns i den. Kan vi lösa de första två punkterna tror jag att tiden finns för att hinna med att göra det på sju veckor och sätta lite extra fart på det hela, säger Peter Jutterström.

Partiet vill också digitalisera bygglovsprocessen för att kunna frigöra handläggarresurser, öka konkurrensen, underlätta för mindre byggaktörer och för att kunna ge snabbare svar till sökanden.

– Så som det är nu blir det bara de stora drakarna som tar hem allting, säger riksdagsledamoten Helena Bouveng.

Annons

"Ingen relevans i det de säger överhuvudtaget"

Under pressträffen pratade Moderaterna också om grönområden i anslutning till bostadsområdena och partiet menar att parker och gräsplättar är något de prioriterar.

– Det är inte så att man bara bygger lägenheter och glömmer de gröna plättarna, det är det ingen som gör, säger Peter Jutterström.

Han är medveten om att hans förra partikamrater, nu i Kommundemokraterna, tidigare har kritiserat Moderaterna för att "glömma bort" grönområdena.

– Jag ska inte säga vad jag tycker om det, däremot kan jag adressera själva frågan. Det är klart att vi tittar på grönområden. Det är jätteviktigt att vi har grönområden där människor bor. Det finns ingen relevans i det de säger överhuvudtaget skulle jag påstå, säger Peter Jutterström.

Det sista förslaget som partiet presenterade handlar om att införa en småhusgaranti och småhusstrategi för att Jönköping ska bli landets bästa kommun för barnfamiljer att bo i.

– Vi bor i Småland och ska vi inte kunna jobba med trähus här kan väl ingen göra det, säger Peter Jutterström,

På frågan varför dessa förslag kommer först nu svarar riksdagsledamoten Mats Green.

– Kommunen är begränsad av nationell lagstiftning. Där måste vi våga ge oss på grundfundamenten och då vill vi halvera hela planprocessen, säger Mats Green (M).

– Samtidigt visar de här fem punkterna att man kan göra en hel del på kommunal nivå, säger Helena Bouveng.

– Jag går till val på att förändra den nationella lagstiftningen extremt kraftigt. Vi vill göra detaljplan frivillig för en kommun. Förstärk översiktsplanen juridiskt så att det är möjligt att gå från en juridiskt förstärkt översiktsplan direkt på bygglov. Då slipper man en stor del av den process som tar tid, säger Mats Green.