LÄS MER: Kritik: IT-konsult fick cheftjänst utan förhandling

LÄS MER: Stadsdirektören och personalchefen godkände gräddfilslön

JP:s granskning har avslöjat en rad tveksamheter på högsta kommunala nivå. När stadsdirektören Carl-Johan Korsås anställde IT-chefen Kaj Stenman frångick han i stort sett alla kommunens riktlinjer.

Kaj Stenman fick en topplön utan tidigare IT-erfarenhet - och utan att ett löneärende upprättades, tjänsten annonserades aldrig ut, det finns ingen kravprofil och tjänsten konkurrensutsattes inte.

Dessutom råder oklarheter kring Kaj Stenmans långa ledighet, inte ens kommunens högsta ansvariga tjänsteman för personalfrågor, personalchefen Ylva Millback, kan se hur det går ihop med hans anställningsavtal.

— Jag förstår inte det. Det är en av sakerna utredningen belyser, säger hon.

Efter att Jönköpings-Posten började granska IT-avdelningen har det kommit in flera tips om Kaj Stenman till kommunens visselblåsarfunktion, dit allmänheten kan vända sig om de misstänker att något inte står rätt till i kommunen.

LÄS MER: Illa skött när hög chef fick topplön

Kommunen har valt att anlita en extern utredare, säkerhetsföretaget 2 Secure, för att reda ut anklagelserna.

Fackförbundet Vision larmade om att IT-chefen Kaj Stenman skulle sätta skräck i personalen och agera sexistiskt och hotfullt. Han har också fått kritik för att ha gjort om en tjänst till chefstjänst utan förhandling och utan ordentlig dokumentation.

Annons

Kaj Stenman själv har inte velat bemöta anklagelserna, men via mejl har han svarat att han tycker att det är bra att påståendena utreds.

Visselblåsarutredaren har fått i uppdrag att ta reda på om anklagelserna är sanna. Främst ska konsulten fokusera på den arbetsrättsliga kritiken.

— Konsulten ska titta på påståendena som har kommit in. Sedan är det ju kommunen som tar beslut, säger kommunens förhandlings- och lönechef Maria Idehn som även är ansvarig för kommunens visselblåsarfunktion.

Det kan handla om att lägga ned ärendet, ta till någon form av disciplinpåföljd, organisationsförändringar eller en polisanmälan, enligt konsultföretagets uppdragsbeskrivning.

Om kommunen tar saken till rätten är tanken att utredningen ska kunna användas.

— Anklagelserna mot Kaj är högt och lågt. Det är ju både tyckanden och mer fakta. Där får man väl väga vad det är man ska titta på, säger Maria Idehn.

Kommunen valde att upphandla utredaren eftersom det inte är lämpligt att den görs av ansvariga för visselblåsarfunktionen som är anställda på kommunen, berättar Maria Idehn.

— Här gäller det att prata med folk i organisationen. Jag tror att det underlättar om det är någon utifrån som är duktig på detta.

En av dem som har hörts i utredningen, och som ville att den skulle skötas externt, är personalchefen Ylva Millback.

Hon hoppas att utredningen tydligt ska visa vad som har gått fel och vems ansvaret är. Hon säger att det finns en massa skäl till hur rekryteringen gick till när det begav sig.

— Men så sitter man i målgången och ser saker annorlunda.

Vad skulle ha gjorts annorlunda?

— Det här kommer utredningen visa på ett tydligt sätt.

LÄS MER: IT-chef anklagas för hot och sexism

LÄS MER: Chefen efter kritiken: Bra att de utreder