Rocksjöns naturreservat naggas i kanterna men är ännu så länge en grön oas för människor, djur och fåglar. Faran är, anser kritikerna, att området ideligen störs. Av nya kanotstadion, simtävlingar och barfotaåkning efter motorbåtar i Rocksjön och nu av paddelturer genom reservatet.

Beslutet

Mellan den 15 juli och den 30 september ska det bli tillåtet att paddla i Rocksjöån, Simsholmsk..

Beslutet

Mellan den 15 juli och den 30 september ska det bli tillåtet att paddla i Rocksjöån, Simsholmskanalen och delar av Rocksjön.

Men bara med ledarledd paddling och bara under 2017 och 2018.

Bara V och MP har varit emot beslutet som tagits i stadsbyggnadsnämnden. Flera naturskyddsföreningar och Jönköpings fågelklubb är helt emot beslutet.

Området blev ett kommunalt naturreservat 2010.

Majoriteten av politikerna i stadsbyggnadsnämnden med ordförande Anders Samuelsson (C) i spetsen vill pröva paddelturer med utbildade ledare på försök i två år. Kanotisterna ska kunna paddla från Munksjön via kanalerna genom Rocksjöreservatet till Rocksjön och sedan vidare till Vättern. Intresset är stort både från kommunens egna invånare och turister.

Anders Samuelsson kallar försöket för en "försiktig kompromiss".

— Vi ska följa upp det här försöket med rapporter över hur djur– och fågellivet har reagerat på det här, säger Anders Samuelsson som tycker att det är en svår avvägningsfråga mellan hur långt skyddet av ett naturreservat får sträcka sig och människors möjlighet att vara där.

LÄS MER: Företag vill satsa på paddelturer

Alla politiker håller inte med honom. Christopher Stock (MP) påpekar att det tog minst 20 år att bilda naturreservatet men att Jönköpings kommun inte förstår vitsen med det. På frågan om han tänker överklaga beslutet svarar han att det nog inte behövs eftersom andra kommer att göra det.

Annons

Andreas Öggesjö, (MP), tycker att politikerna i majoriteten tillämpar en omvänd försiktighetsprincip med det här beslutet.

— Först får företagen vara i området i två år med sina paddelturer och först efteråt ska man se om det har uppstått några skador. Vi har upprättat ett naturreservat och då är det inte rätt att ge dispens innan man ser konsekvenserna.

LÄS MER: Sveriges bästa kanotstadion

Henrik Dinkel (V) är också kritisk mot beslutet och varken han eller Andreas Öggesjö tror att beslutet håller i en högre instans om det, i det här fallet, överklagas till länsstyrelsen. I så fall kan det överklagande leda till att det inte blir några kanotturer i sommar.

Är du förvånad över att en majoritet sade ja till dispensen?

— Nej. Vi och Miljöpartiet är tämligen ensamma när det gäller att kämpa för en bättre miljö. Miljöfrågorna är inte lika trendiga längre, säger Henrik Dinkel.

Pia Larsson, styrelseledamot i Naturskyddsföreningen, säger att just Rocksjön är jätteviktigt för fåglarnas häckning.

Eftersom beslutet är så färskt har medlemmarna inte hunnit diskutera om de ska överklaga eller inte.

— Det är så tröttande att hela tiden hålla på och bråka så det är nästan så att man tappar lusten. Men vi får träffas och diskutera det, säger Pia Larsson.

LÄS MER: Ny väg vid Rocksjöreservatet

LÄS MER: Vad tycker du om event vid våra sjöar?