Ingvar har varit förhållandevis pigg under de senaste åren och ställde gärna upp för att exempelvis visa sin bilsamling på Bratteborgs gård för intresserade.

I början av året flyttade han med frun, Britta, till Sörgårdens äldreboende i Skillingaryd, där hon avled i juni.

— Då verkade som om han tappade sugen. Det var som om han tyckte att det blev långtråkigt, berättar sonen Thord.

Styret av företagsimperiet hade Ingvar för länge sedan lämnat över till sönerna Thord och Christer, med Thord som vd och styrelseordförande. Sedan ett antal år tillbaka riktade han istället sin energi och tankeverksamhet mot driften av Bratteborgs gård.

— Den jobbade han med ända fram till sin död – såväl jordbruket som skogsbruket. Nu drivs gården av en arrendator, Martin Björn, som har återupptagit mjölkproduktionen, berättar Thord.

Vad händer nu med bilsamlingen i Bratteborg?

— Jag vet inte – det är ingen förändring planerad. Vi är inte främmande för visningar, men det kommer inte heller att bli något museum.