— Det här är en bransch som har vuxit enormt under de senaste åren. Och på RISE – tidigare statens provningsanstalt i Borås – utreder man just brandsäkerheten på anläggningarna.

Han berättar att RISE har fått ta del av erfarenheterna från Vaggeryd. Den kanske främsta slutsatsen efter fjolårets storbrand är att det är bättre att använda sand och andra kvävande, ”döda”, material än vatten.

— Om vi hade använt vatten skulle effekterna på Vaggeryds tätort och den övriga omgivningen ha blivit mycket större. Då hade vi fått använda 1 000-tals kubikmeter och det hade dessutom funnits risk för att eventuella gifter kommit ut i miljön.

Du hade bra förutsättningar för att välja just sand vid släckningen…

— Ja, vi hade tur: Av landets totalt 15 grävskopor med extralång skoparm fanns två hos Eklinds schakt och gräv i Vaggeryd, dessutom fanns det ett närbeläget grustag.

Annons

Totalt användes 7 000 ton sand plus 1 000 ton krossad gips, som redan fanns på anläggningen.

— Våra rökdykare och vårt vatten användes för att kyla grävskopan, som jobbade i medvind för att slippa röken. Maskinen var dessutom välförsedd med egen ventilation.

Under insatsen hade Fredrik Björnberg uppbackning av representanter från JRAB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och från länsstyrelsens och kommunens miljöenheter.

Under det senaste året har representanter från Räddningstjänsten i Vaggeryd medverkat vid ett flertal föredrag både i och utanför länet. Och i dagarna medverkar ställföreträdande räddningschefen David Högberg vid ”Skadeplats 2017” i Helsingborg, där det är fokus på att släcka på ett miljöriktigt sätt.

Om det nu ska talas om någon nackdel med metoden så blev alla eventuella spår av hur branden startade begravda, vilket gjorde att polisutredningen lades ner.

Vad finns det för andra riskanläggningar i kommunen, pappersbruket kanske?

— Nej, där har man kontinuerlig övervakning med tekniska system plus effektiva släckningsanläggningar. Då ser jag skjutfältets avspärrande delar, ”målområdet”, som en större risk – där kanske det är bättre att låta det brinna, säger räddningschefen.