Nyligen föreslog Centerpartiet att låga löner under två år ska kunna vara undantagna arbetsgivaravgifter, så kallat ingångsavdrag. Men fick inte Centerpartiet nog med kritik sist man hade nedsättning av arbetsgivaravgifter på agendan?

Bakgrunden finns i Sveriges lönestruktur, med generellt höga ingångslöner och ringa löneutveckling. Internationella erfarenheter säger att när minimilönen i ett land överstiger ungefär hälften av medianlönen får man problem med hög arbetslöshet i grupper som inte redan etablerat sig på arbetsmarknaden, som unga och invandrare. Sverige har inga lagstadgade minimilöner, men vi har kollektivavtal som spelar samma roll och ger minimilöner över halva medianlönen. Som på beställning har människor också svårt att få sina första jobb.

Annons

Valet tycks alltså stå mellan att antingen ge höga ingångslöner till alla som får ett jobb, eller att många ska få ett första jobb. Eller, inte och - välj en, men inte båda. Höga ingångslöner eller låg arbetslöshet. Det vore välgörande för svensk politik – för att inte tala om svensk arbetsmarknad - om denna målkonflikt erkändes i större omfattning. Ingångsavdraget är ett sätt att komma runt problematiken genom att avskaffa arbetsavgifter i det tidiga yrkeslivet. På så vis kan flera få jobb utan att man tar tag i problemen med den svenska lönestrukturen, som visat sig mycket svår att förändra. Det är kanske ingen ideal lösning, men den är omedelbart genomförbar.

Nackdelen är att staten får ta den inte försumbara kostnaden, vilket också var den sakligt korrekta kritiken mot när Alliansen sänkte arbetsgivaravgiften för ungdomar. Inte att åtgärden inte fungerade; enligt utvärderingar som gjordes gav den betydande mängder jobb, men kostade också statskassan pengar.

När man prognosticerar kostnader för sådana här åtgärder tar man inte någon hänsyn till de positiva budgetmässiga och mänskliga effekter som uppstår när människor går från bidrag till arbete. Att inte fastna i bidragsberoende är förstås gynnsamt inte bara för individen, utan även för samhället i stort. Man kan också fråga sig vad alternativet är. Har någon annan kommit på något bättre förslag? Ingen tror nog att ingångsavdraget ensamt kommer lösa hela problemet med arbetslöshet, men det kan lösa en del av problemet. Vi kan med stor säkerhet säga att det kommer fungera, och det bör ligga inom det praktiskt genomförbara.

Själv har jag redan, inte utan svårighet, tagit mig in på arbetsmarknaden. Att göra det betydde mycket för mig, och då tänker jag inte bara på lönen. Det är viktigt att många fler ges den möjligheten. Vi bör se initiativ för att hyvla ned trösklarna till arbetslivet som en human investering, och särskilt välkomna åtgärder som vi har anledning att tro fungerar och är raskt genomförbara. Därför är det rätt av Centerpartiet att framhärda med sänkta arbetsgivaravgifter i form av ingångsavdrag.

Dan Tilert

Centerpartist