Nyårsfrågan

Nämn en höjdpunkt 2016!

— Att jag sänkte mitt singelhandikapp i golf från 16 till 9,8, vilket jag ser som en bra sänkning.

Vad ser du fram emot under 2017?

— Ett bra år med försäljningen i butiken och att jag själv och min familj får vara friska – så att vi kan jobba.

Om du hade ett nyårslöfte, vad skulle det vara?

— Att jag kommer igång med träningen inför Göteborgsvarvet den 20 maj. Sedan jag anmälde mig har det strulat med en infektion i knät.