Namn: Sara Bjerenius

Ålder: 30

Ort: Mullsjö ​

Parti: Miljöpartiet

Vad har du gjort i sommar?

Jag har haft sommarlov tillsammans med barnen. Vi har "svemestrat" i sommar och gjort utflykter men varit mestadels hemma eller i sommarstugan. Vi har badat mycket, både i hav och insjöar.

Varför är du engagerad inom politiken?

Jag vill inte sitta hemma och vara irriterad på allt som händer runt omkring och känna att jag inte kan göra något. Jag vill bidra, förhoppningsvis till förändring och i slutändan ett bättre samhälle. Jag ser behovet av en grönare politik. Jag vill se långsiktiga lösningar, där hänsyn tas till både människa och klimat.

Vilken fråga brinner du mest för?

Att alla ska känna sig trygga i Mullsjö och Sandhem. Barnens rättighet till en bra, fungerande skola. Även maten som serveras i skolan (och till våra äldre) bör vara av god kvalitet, svenskt kött borde vara det som serveras!

Vilken blir den viktigaste frågan nästa mandatperiod?

Att komma i ekonomisk balans i kommunen så vi kan göra ordentliga satsningar på våra barn och unga, de är framtiden! Centrumnära parker har MP drivit tidigare, bland annat badparken nere vid Mullsjön som tyvärr då blev nedröstad. Vi behöver mötesplatser i Mullsjö och Sandhem som gör oss till en attraktiv kommun.

Annons