– Det handlar om att tänka globalt, men agera lokalt, sa kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) i en intervju i Jönköpings-Posten i augusti 2005.

Då hade hon och de andra politikerna precis fått veta att en planerad biogasanläggning skulle kosta 55 miljoner att bygga, vilket var tio miljoner dyrare än man tidigare planerat. Ändå gav de, efter tvekan, grönt ljus till satsningen.

Nu, mer än åtta år senare, kan Ann-Mari Nilsson sammanfatta att investeringspengarna som fått läggas på projektet snarare blivit runt 202 miljoner kronor, inte 55 miljoner. Hon kan också sammanfatta en verksamhet som år efter år går med enorma underskott.

År 2010 och 2011 var förlusten omkring 23 miljoner per år. År 2012 blev det ännu värre, knappt 27 miljoner, men då trodde man att det skulle ljusna inför år 2013, med "bara" 16 miljoner i förlust. Men så blev det inte, förlusten år 2013 blir runt 25,5 miljoner kronor (nettoomsättningen år 2012 är 40 miljoner kronor).

– Vi startade för att det var en viktig miljöfråga, men så här i efterhand kan vi se att vi från början inte gjorde realistiska affärsmässiga bedömningar, säger hon.

Om hon hade kunnat backa bandet funderar hon på om man inte skulle ha valt att göra en något enklare anläggning. Jönköping har valt en avancerad modell av biogasanläggning, som visat sig vara dyr och svår att få att fungera optimalt.

Många andra biogasanläggningar går också med förlust, men Jönköpings förluster verkar vara större än på många andra håll. Och det finns också anläggningar som går med vinst, till exempel den stora anläggningen i Linköping.

Fridolf Eskilsson, vd för Jönköpings Energi, är oroad över läget.

– Det är en bekymmersam utveckling vi har. Vi måste intensifiera ansträngningarna för att få en långsiktigt stabilare affär, säger han.

Biogasprojektet har förföljts av problem.

– Helt klart är vi väldigt känsliga för driftsstörningar, det får direkt konsekvenser, säger Fridolf Eskilsson.

Annons

En helt ny rötkammare har byggts för att öka kapaciteten, men problem och driftsstörningar gör ändå att man periodvis fått köpa in en hel del gas för att kunna ge säker leverans till biogaskunder som till exempel busstrafiken. Detta slår mot ekonomin.

Fridolf Eskilsson beskriver hur Jönköpings kommun valt en ambitiös modell.

– Vi har en anläggning som ger en hög andel gas per kilo matavfall.

Man kan säga att Jönköping i miljöhänseende valt att ligga i framkant. Men det har också gjort att det blivit dyrt, allt är inte helt färdigutvecklat utan Jönköpingsanläggningen har i vissa avseenden varit något av en försöksanläggning. Lärpengarna har blivit många och när man trott att problemen var lösta kom det nya problem.

Fridolf Eskilsson anser egentligen att det är fel att Jönköpings kommuns skattebetalare genom sitt energibolag fått ta stöten för biogasprojektets många förlustår.

– Det här borde stöttas på ett helt annat sätt från statsmakternas sida, säger han.

Det finns för lite av investeringsstöd och det finns inte heller någon modell för prissättning som gynnar den som är ambitiös.

– Det är jätteviktigt med sund konkurrens. Man kan tycka att om matavfall är en bristande resurs, så är det ju olyckligt att den som har en miljömässigt sämre anläggning kan vinna på att erbjuda ett bättre pris, säger Fridolf Eskilsson.

Ann-Mari Nilsson håller med om kritiken när det gäller brist på statligt stöd.

– Stödet borde absolut vara bättre, anser hon.

Hon berättar nu att styrelsen för Jönköpings Energi Biogas AB, där hon själv är ordförande, haft många och långa bekymrade diskussioner om bolagets läge.

– Helt klart har vi gjort en missbedömning, vi hade lite fel bild när vi gick in i det. Utmaningarna och kostnaderna för att få detta att fungera var mycket större än vi trodde.

Kommunledningen har nu gett bolaget ett särskilt ägardirektiv att inom ett halvår komma med en plan om hur ekonomin kan förbättras.

– Vi har precis påbörjat ett rejält tag, säger Ann-Mari Nilsson.

Förlusten för biogasbolaget måste täckas av övriga verksamheter inom kommunens bolagskoncern och kan till exempel leda till att Jönköping Energi inte kan hålla så lågt pris för sin energi som annars hade varit möjligt.