Den roterande världsutställningen Gladiatorer – Colosseums Hjältar hade sin sista öppna dag på Kinnarps Arena den 12 augusti. Det ekonomiska resultatet kommer att finnas sammanställt i mitten av september, men arrangörerna kan konstatera att det kommer landa på minus.

– Besöksantalet är naturligtvis en stor besvikelse och långtifrån det vi väntat oss. Ursprungsmålet var 75 000 besökare. Den siffran reviderades efter den extrema värmen i maj till 55 000. Nu väntar ett stort uppföljningsarbete för att titta på alla effekter av utställningen och orsaker till att vi inte nådde upp i önskat antal besökare. Det kan finnas fler faktorer som påverkat till det låga besöksantalet, men vädret är troligtvis den enskilt största anledningen, säger Patrik Olderius, VD Destination Jönköping i ett pressmeddelande.

Patrik Olderius, VD Destination Jönköping.
Foto: Elin Elderud

Satsningen hade en budget på 11 miljoner, finansierat av sponsorer och av Destination Jönköpings kommunala budget som kommunägt bolag. Jönköpings kommun står för 30,4 mnkr av den årliga budgeten på 37 mnkr.

Peter Jutterström (M), vice ordförande i bolagets styrelse, kommenterade i den artikeln:

– Det är en budget som vi tycker kommunen bör ha, mycket de gjort har ju gått väldigt bra.

Resultatet av projektet kommer inte att påverka verksamheten i kommunens förvaltningar, utan enbart påverka Destination Jönköpings övriga projekt. Långsiktiga satsningar bromsas, men pågående projekt med färdiga avtal fortsätter som planerat, som exempelvis Dreamhack, IRONMAN 70.3 och Visingsö Tornerspel.

Annons