Läs mer: Företag kan rädda biogasen

Det schweiziska bolaget Hitachi Zosen Inova AG, HZI, är beredda att ta över biogasverksamheten i Jönköping.

Förslaget är att bolaget köper Jönköping Energi Biogas, dotterbolag till Jönköping Energi, för nio miljoner kronor. Därtill behöver bolaget investera i en ny anläggning, då den vid Torsvik är föråldrad, en ny anläggning beräknas kosta 150-200 miljoner kronor.

Ny anläggning

Annons

Ett avtal finns på plats men behöver nu godkännas av politikerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt styrelsen i Jönköping Energi.

Den nya biogasanläggningen är tänkt att byggas mellan Barnarp och Tenhult, invid den befintliga avfallsanläggningen Miljön. I väntan på att den byggs klart fortsätter HZI bedriva verksamhet på Simsholmen och på Torsvik.

Öka efterfrågan

Parallellt med Jönköpings arbete att rädda den lokala biogasproduktionen har en utredning om länssamarbete kring biogasen pågått. Den utredningen har mynnat ut i ett förslag till en överenskommelse mellan Region Jönköpings län och länets kommuner.

Kortfattat handlar avtalet om att kommunerna och regionen ska dra åt samma håll för att öka efterfrågan på biogas, exempelvis genom att prioritera detta vid inköp av fordon och genom att tillgängliggöra tankställen för allmänheten.

Läs mer: Kommuner förväntas sluta upp kring biogasen

Läs mer: Biogasen i Jönköping ska avvecklas