Frågan kommer från Lovisa Broström, forskare i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet och som också har skrivit kapitlet ”Klass, kris och Sverigedemokraternas ökade stöd” i antologin Sverigedemokraternas Svarta Bok.

Fakta: Lovisa Broström

Är forskare i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet.

Undervisar i ekonomisk historia, mo..

Fakta: Lovisa Broström

Är forskare i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet.

Undervisar i ekonomisk historia, modern ekonomisk historia

och modern skandinavisk ekonomisk historia.

 

På torsdagen fanns hon i Jönköping och höll föredrag om hur Sverigedemokraterna har kunnat växa så mycket så snabbt.

– Jag är förbluffad över hur fort det har gått, men i dagsläget åker SD snålskjuts tack vare Svenskarnas parti, säger Lovisa Broström.

Om hon förbluffas och skräms över hur fort SD har ökat sin popularitet de senaste åren, så skräms hon än mer över vad framtiden kan föra med sig.

Det kommande valet blir det fjärde för Sverigedemokraterna och sedan valet 2002, då SD fick 1,4 procent, har partiet fördubblat sina siffror varje val.

– Det pratas om drygt tio procent det här valet och då kan det på ytterligare ett sätt bli legitimt för många att rösta på SD, ”det är ju ett stort riksdagsparti”, säger Lovisa Broström.

– I det läget ser jag en farhåga i att Sverige i framtiden kan bli ett nytt Frankrike, där högerextremistiska Front Nacional nådde 25 procent i senaste valet.

Det är under de senaste 40 åren som de högerextrema vindarna har blåst på allavar i Europa, och de hör ihop med omfattande ekonomiska kriser. Här avviker Sverige, jämfört med exempelvis Frankrike och Schweiz, där den ekonomiska krisen inte kom förrän på 1990-talet. Sverigedemokraterna bildades 1988.

Landsbygd, små orter, södra Sverige och män är ord som kan förknippas med SD.

– Det är betydligt fler män än kvinnor som röstar på SD och man ser ett tydligt mönster att många av dem bor på landsbygden, säger Lovisa.

– Vad man också tydligt ser är att antalet äldre män, födda efter 1938, väljer att rösta på dem eftersom denna generation berörs av det nya pensionssystemet. Här lockas man av nostalgin, att det var bättre förr, och SD ser ett guldläge i att just prata om äldre och äldreomsorgen.